Polskie Towarzystwo Terapeutycznie wyraziło zgodę o o objęcie patronatem konferencji „Arteterapia we wspomaganiu zdrowiapsychicznego dzieci i młodzieży”, która odbędzie się 24.05.2024 w Sosnowcu. 

Konferencja jest zorganizowana przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu i ma ona charakter naukowo-szkoleniowy. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska arteterapeutycznego na wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie strategii oddziaływania wobec dzieci i młodzieży na poziomie profilaktyki uniwersalnej.

Celem konferencji jest:

  • poznanie możliwości wykorzystania arteterapii (biblioterapii,
  • muzykoterapii, sztuk wizualnych) w budowaniu programów profilaktyki
  • uniwersalnej dla dzieci i młodzieży,
  • integracja środowiska, budowanie sieci wsparcia dla specjalistów
  • pracujących w oświacie, a także wspomaganiu zdrowia psychicznego,
  • stwarzanie okazji do dyskusji i możliwości spotkania ze specjalistami.