ISSN 1689 – 4677

Od redakcji

Prace poglądowe i doniesienia z badań

Prezentacje

Z praktyki terapeutycznej

Recenzje i komunikaty

Opracowania, które zdążymy zrecenzować i przygotować redakcyjnie do końca października, będą umieszczane sukcesywnie jeszcze w bieżącym numerze. Kolejne materiały będą kwalifikowane do następnego rocznika.
Numery archiwalne będą nadal dostępne.

Autorzy prac publikowanych w „Przeglądzie Terapeutycznym” zezwalają na wykorzystanie zamieszczonych tutaj opracowań, w całości lub części, wyłącznie do niekomercyjnych celów naukowych i dydaktycznych, pod warunkiem respektowania praw autorskich krajowych oraz konwencji międzynarodowych, poprzez wyraźne zaznaczenie autorstwa publikacji w przypisie bibliograficznym.

Opinie prezentowane w artykułach wyrażają poglądy autorów i nie muszą być w pełni zgodne z opiniami Redakcji oraz Rady Naukowej.

Artykuły są publikowane w formacie PDF. Do ich otwarcia niezbędny jest program obsługujący ten format. Może to być Adobe Reader lub Foxit PDF Reader.

Prezentacje zostały utworzone w programie Microsoft PowerPoint. Można je przeglądać np. za pomocą Microsoft PowerPoint Viewer lub Open Office.