Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Kazimierza Obuchowskiego wybitnego psychologa, naukowca i nauczyciela akademickiego.

Był on cenionym autorytetem naukowym i starszym Kolegą dla wielu z nas oraz przyjacielem naszego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Główny PTT