Zaproszenie do konsultacji treści pytań kwestionariusza dotyczącego ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Szanowni Państwo, Zapraszam do konsultacji treści pytań kwestionariusza dotyczącego ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów: http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,403,konsultacja-tresci-pytan-kwestionariusza-dotyczacego-ustawy-o-zawodzie-psychologa-i-samorzadzie-zawodowym-psychologow.html

Z poważaniem,
Anna Świątek-Kolera
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. 22 661 16 37