Zachęcam szanownych członków PTT  do udziału w Konferencji organizowanej przez Naczelną Izbę Lekarską.

Z szacunkiem
Bassam Aouil – Prezes PTT