Członkowie honorowi

Profesor Kazimierz Imieliński

Prezes Polskiej Akademii Medycyny (od 1990), skupiającej 31 laureatów Nagrody Nobla, a 82% ogółu członków to aktualni lub byli Rektorzy oraz Dziekani uniwersyteccy (stan na marzec 2008). Prezydent Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera (od 1998).

Członek Kapituły Orderu POLONIA RESTITUTA przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej (od 1998). Prezes Polskiej Akademii Wiedzy Seksuologicznej (1988-2003). Pierwszy kanclerz Kapituły Medalu GLORIA MEDICINE w ZG Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (1990-1994). Emerytowany kierownik jedynego w Polsce akademickiego Zakładu Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Honorowy senator National Medical University w Kijowie, Honorowy Profesor 19 uniwersytetów (Paryż, Madryt, Buenos Aires, Trujillo, Odessa, Lwów, Tomsk, Aszchabad, Bruksela i in.). 56-krotny doctor honoris causa zagranicznych uniwersytetów z 23 państw i 4 kontynentów. Honorowy Obywatel rodzinnego miasta: Dąbrowy Górniczej.

Autor ponad 260 rozpraw naukowych oraz 69 książek wydanych w 14 językach, m.in. w Austrii, Szwajcarii, Niemczech, Rosji, USA, Japonii, Syrii. Autor fundamentalnych dzieł naukowych i podręczników a także trylogii dla lekarzy specjalistów. Redaktor naukowy heptalogii napisanej przez międzynarodowy zespół specjalistów.

Członek pełnoprawny 21 akademii (w tym 8 akademii nauk) i wielu stowarzyszeń naukowych polskich, zagranicznych i międzynarodowych. Minister pełnomocny i senator w International Parliament for Safety and Peace w Palermo, Sycylia, Włochy. Członek honorowy 31 stowarzyszeń naukowych z 5 kontynentów. Uhonorowany licznymi tytułami honorowymi i odznaczeniami (97 krzyży, gwiazd i medali – w tym 3 krzyże komandorskie oraz Krzyż Komandorski z Gwiazdą i Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski) – amerykańskimi, brytyjskimi, francuskimi, portugalskimi, rosyjskimi, ukraińskimi, indyjskimi, japońskimi i in. (z 26 państw). Laureat Olimpijski, otrzymał Międzynarodową Nagrodę MEDAL HIPOKRATESA na I Międzynarodowej Olimpiadzie Medycznej na Wyspie Kos, Grecja w 1996 roku za wybitny wkład w humanizację i rozwój medycyny oraz stworzenie nowego kierunku jej rozwoju – medycyny uniwersalistycznej. Trzykrotnie otrzymał nominację do Pokojowej Nagrody Nobla z 9 zagranicznych uniwersytetów, International Association of Educators for World Peace w Brukseli oraz z Parlamentu Rumunii.
Jubileuszowe, 80-te urodziny Prof. dr hab. n. med. Dr h.c mult. Kazimierza Imielińskiego, zgromadziły w dniu 4 grudnia 2009 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie, wielu dostojnych Gości, Uczniów i Współpracowników.

Prof. Dr. hab. n. med., Dr h.c. mult. Kazimierz Imieliński zmarł 16 lipca 2010 i został pochowany w miejscu zamieszkania, na cmentarzu w Warszawie – Radości.

Profesor Stanislav Kratochvil

Stanislav Kratochvíl, Ph.D., 1932, Professor of Clinical Psychology

 • adress: Psychiatric Hospital, 767 40 Kromeriz, Czech Republic
 • e-mail: kratochvils@plkm.cz

Education

 • finished study of psychology at the Philosophical Faculty, Masaryk University in Brno, Czechoslovakia
 • 1967 PhDr., Masaryk Univesity, Brno. Dissertation: Amphetamine interview for abreaction in the neuroses
 • 1969 scientific degree CSc. (Candidate of Science), Comenius University, Bratislava, Slovakia. Dissertation: Hypnosis is not sleep
 • 1975 habilitation for Associate Profesor of Psychology (Dozent) , Comenius University Bratislava. Inaugural disserttation: Prolonged hypnosis
 • 1991 Professor of Psychology, Palacky University, Olomouc, Czech Republic. Inaugural lecture: Group psychotherapy – theory and practice

Practice and teaching

 • 1958 till now: Clinical Psyhologist in the Psychiatric Hospital at Kromeriz
 • 1965 till now: Head of the Department of Psychology, Psychiatric Hospital, Kromeriz
 • 1969 – 1970: Visiting Research Scholar, Laboratory of Hypnosis Research, Stanford University (with prof. E. R. Hilgard) and Unit for Experimental Psychiatry, University of Pennsylvania (with prof. M. T. Orne). During this period active participation at conferences on hypnosis and psychotehrapy and visits with important American hypnologists. Special visit with M.E.Erickson in Phoenix, Az. in June 1969
 • 1971 founded a specialized ward for neurotic patients in the psychiatric hospital at Kromeriz with daily group therapy sessions and a variety of group activities in the system of the therapeutic community, still supervising it
 • 1964 – 1978 part-time Assistant Professor, Dept. of Psychology, University of Brno, responsible for teaching clinical psychology, psychotherapy, group dynamics
 • 1978 ousted from the Brno University for political reasons (not conform with the communist ideology) – rehabilitated after the democratic changes in 1989
 • 1978 – 1989 part-time lecturer at the Palacky University in Olomouc
 • 1979 – 1986 part-time consultant in the Marital Counseling Centre in Brno
 • 1990 Associate Professor, Dept. of Psychology, Palacky University, Olomouc
 • 1991 Professor, Dept. of Psychology, Palacky University, Olomouc

Scientific and research activity

Investigation of the nature of hypnosis as a psychological phenomenon and of its relationship to sleep. Research in group psychotherapy of the neuroses: investigation of the process and results. Research in sexology: investigation of female sexuality and of the process, problems and results of sex therapy in couples with sexual dysfunctions.

Professor Kratochvíl is a Member of Honour:

 • Czech Psychiatric Society,
 • Czech and also Slovak Sexological Society,
 • Czech and also Slovak Psychotherapeutic Society,
 • Association of Marital and Family Counselors,
 • Association of Clinical Psychologists,
 • Association of Russian Psychotherapeutic,
 • Polish Psychiatric Society (DIGNITATE SOCII HONORIS CAUSA ORNARE DECREVIT – WARSZAWA 1986),
 • Polish Therapeutic Society
 • International Fellow of the American Society of Clinical Hypnosis.
 • Member of the International Academy of Sex Research.
 • Award of Frantisek Palacky is a prestigeous award given by Palacky University once in two years to one exquisited scientist or artist, chosen by a special committee, with a special ceremony with the representatives of the University (2002)

Publications:

Nine scientific books in Czech language: „Psychotherapy”, later called „Foundations of Psychotherapy” (from 1970 to 2002 seven Czech and four Polish editions), „The nature of hypnosis”, „Group psychotherapy of the neuroses” I a II (both books appeared also in Polish translations), „Therapeutic community”, „Therapy of sexual dysfunctions” (four Czech, two Russian and one Polish edition), „Marital therapy” (three Czech editions and Polish edition in print), „Hypnosis, experimental approach” (1986), later enlarged and updated under the title „Experimental Hypnosis” (1999), further „Clinical hypnosis” (1990, 2001), and „Group psychotherapy in practice” (3rd.Ed. 2005).

Detailed list of Polish translated publications:

 • Kratochvil S.: Psychoterapia. Warszawa, PWN 1974, 1978, 1980, 1984.
 • Kratochvil S.: Zagadnienia grupowej terapii nerwic. Warszawa, PWN 1981, 1986.
 • Kratochvil S.: Społeczność terapeutyczna i psychoterapia grupowa w leczeniu nerwic. Warszawa, PWN 1988.
 • Kratochvil S.: Hipnoza. Podejście eksperymentalne. Warszawa, Wydawnictwo KR 1996.
 • Kratochvil S.: Hipnoza kliniczna. Warszawa, Wydawnictwo KR 1996.
 • Kratochvil S.: Leczenie zaburzeń seksualnych. Warszawa, Iskry 2002.
 • Kratochvil S.: Podstawy psychoterapii. Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo 2003.
 • Kratochvil S.: Terapia małżeńska. Gdańsk, Via Medica 2006.

Articles in English language:

 • Kratochvil, S.: Sleep hypnosis and waking hypnosis. Int. J.clin.Exp.Hypn. 1970, 18, 25-40.
 • Kratochvil, S.: Prolonged hypnosis and sleep. Am. J. clin.Hypn. 1970, 12, 254-260.
 • Kratochvil S., Shubat, N.: Activity and passivity in hpnosis and in the normal state. Int. J. clin.exp. Hypn. 1971, 19, 140-145
 • Kratochvil, S., Macdonald H.: Sleep in hypnosis: A pilot EEG study. Am.J.clin. Hypn. 1972, 15, 29-37
 • Kratochvil, S.: Sex therapy in in-patient and out-patient setting. J. Sex Marit. Ther. 1980, 6, 135-144.
 • Kratochvil, S.. Group hypnotherapy of neuroses in a therapeutic community system. Psychoterapia (Cracow, Polen) 1984, 49, 3-7.

Papers published in last few years:

 • Kratochvíl S.: Experimentální hypnóza. 2. vyd. Praha, Academia 1999.
 • Kratochvíl S.: Manželská terapie. 2. vyd. Praha, Portál 2000.
 • Kratochvíl S.: Skupinová psychoterapie v praxi. 3. vyd. Praha, Galén 2005.
 • Kratochvíl S.: Klinická hypnóza. 2. vyd. Praha, Grada 2001.
 • Kratochvíl S.: Základy psychoterapie. 4.vyd. Praha, Portál 2002.
 • Kratochvíl S.: Sexuální dysfunkce. Příčiny a léčba Praha, 2.vyd. Praha, Grada 2003.

Publications in health education:

 • S. Kratochvíl: Jak žít s neurózou. 3. vyd. Praha, Portál 2000
 • S. Kratochvíl: Sexuální starosti a radosti. Praha, Portál 2002.
 • S. Kratochvíl: Sex jako obohacení života. Praha, Grada 2005.

Professor Kratochvil is a widower. His wife (pedagogist – special education needs) died in 2003. His daughter is a matematician (she has two children) and his son is an architect (he has one child).