Kontakt:

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • Dyplom ukończenia studiów – kierunek Elektronika – 1981 Instytut Przemysłowy w Homsie/Syria.
 • Dyplom ukończenia studiów  – kierunek Psychologia – 1986  Uniwersytet w Damaszku/Syria.
 • Ph.D In Psychology – 1992  Akademia Nauk Pedagogicznych – Instytut Defektologii w Moskwie

Zajmowane stanowiska na uczelniach

 • 1986-1987 -  Asystent Instytutu Pedagogiki i Psychologii w Zakładzie Psychologii Ogólnej Uniwersytetu w Damaszku
 • 1988-1992 -  Doktorant w Instytucie Defektologii ANP w Moskwie
 • 1992-1995 -  Wykładowca na Uniwersytecie w Damaszku – Wydział Pedagogiczny oraz   pracownik naukowo-badawczy w Departamencie Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji w Syrii
 • 1992-1995 -  Wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu w Damaszku
 • 1995- 2017 -  Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej – Akademii Bydgoskiej – Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Pełnione funkcje uczelniane

 • 1992-1995 -  Kierownik Pracowni Badań Psychologicznych w Departamencie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji w Damaszku – Syria
 • 2002- 2012 -  Pełnomocnik Akademickiego Centrum Pomocy Psychologicznej przy katedrze Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Akademii Bydgoskiej –  UKW w Bydgoszczy.
 • 2009 – 2013 -  Pełnomocnik Rektora UKW ds. Osób Niepełnosprawnych na UKW w Bydgoszczy

Zainteresowania naukowe

 • Zdrowie psychiczne : psychoterapia, Poradnictwo i Pomoc Psychologiczna również Online;
 • Zdrowie seksualne i funkcjonowanie psychoseksualne człowieka również niepełnosprawnego
 • Rehabilitacja psychologseksualna i psychospołeczna osób niepełnosprawnych;
 • Internet w Psychologii –  Psychologia w Internecie;

Certyfikaty zawodowe

 • 2014r. Certyfikat PTT Superwizora w zakresie Zdrowia Psychicznego;
 • 2013 r.Certyfikat PTT Superwizora w zakresie seksuologii klinicznej;
 • 2010 r. Certyfikat PTT Specjalista Seksuolog- 2010;
 • 2009r. Certyfikat PTT Superwizora w zakresie  doradztwa w problemach partnerskich i małżeńskich;
 • 2008 r.Certyfikat PTT Doradca w problemach partnerskich i małżeńskich;
 • 2007 r. Certyfikat PTT Doradca Online;
 • 2006 r., Certyfikat PTT Superwizora w zakresie PTSD,.

Praca psychologa wykonywana poza ośrodkami akademickimi

 • 1992-1995 -  Gabinet prywatny – Poradnictwo psychologiczne w Syrii
 • 2002 – 2012 -  Konsultant- psycholog w Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej przy katedrze Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Akademii Bydgoskiej –  UKW w Bydgoszczy.
 • 2008- 2009 -  Psycholog ekspert w Zakładzie Resocjalistycznym dla nieletnich dziewcząt w Pniewite
 • 2011 -  Praktyka prywatna Centrum Gaudium – Vitae Bassam Aouil w Bydgoszczy
 • 2013 -  Konsultant – psycholog w Syrian Christian Democratic http://lscd-sy.org
 • 2013 -  Konsultant – psycholog w ETCC (Center For Environment and Social
 • Development Environment, Tourism, Culture Center
 • مركز التنمية البيئية والاجتماعية http://www.etccmena.com .
 • 2003 -  Konsultant i doradca online na portalach : www.acpp.edu.pl, www.zrowemiasto.pl, www.ptt-terapia.pl, www.psycho-help.pl .
 • 2014 – 2015 Konsultant – psycholog w Libanie w ramach projktu Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej PCPM w Libanie dla syryjskich uchodźców.
 • 2014-2014 Konsultant – psycholog w projektach Syrian Civil Coalition «  التحالف المدني السوري »
 • 2014 -  Konsultant – psycholog i trener w projektach badawczych Hiwar Centrum For studies & research.
 • 2014 -  Konsultant – psycholog i psychoterapeuta w projektach SEMA ( Syrian Expatriate Medical Association).
 • 2015 – Konsultant – psycholog i psychoterapeuta w projektach UOSSM ( Mental Health and Psychosocial Support (MH-PSS) centers in Syria, Turkey, and Lebanon.
 • 2015 – Konsultant – psycholog i konsultant w projektach badawczych Democratic Republic Studies Centr.
 • 2015 –  Psycholog – doradca Zain Foundation is a 501(c) 3 organization registered in the United States, Dallas,Texas.

Współpraca międzynarodowa

 • 2016 – Funduszy polskiego programu MSZ„Pomoc humanitarna  2016);  SAMS Fundation (Syrian American Medical Society, SAMS Fundation ), Fundacja Wolna Syria: Projekt „Polska przychodnia psychologiczna w Irbid”.
 • 2012 – Arabskie Centrum Badań Psychologicznych i Psychoanalitycznych ( المركز العربي للأبحاث النفسية و التحليل النفسي)
 • 2013 – Syrian Christian Democratic http://lscd-sy.org
 • 2013 – ETCC (Center For Environment and Social Development Environment, Tourism, Culture Center  مركز التنمية البيئية والاجتماعية http://www.etccmena.com .
 • 2014 – UOSSM ( Mental Health and Psychosocial Support (MH-PSS) centers in Syria, Turkey, and Lebanon ( http://www.uossm.gov. )
 • 2015 – Democratic Republic Studies Centr http://drsc-sy.org/
 • 2015 – Zain Foundation is a 501(c) 3 organization registered in the United States, Dallas,Texas
 • 2014 – Hiwar Center for Studies & Research –  http://www.hiwarcenter.org
 • 2012- 2014 Tabby Trip in Eu. Threat Assessment of Bullying Behavior in Youngsters,
 • Transferring Risk of Internet Protection procedures in Europe” 2012 -  2014. Management Committee Poland Coordinator
 • 2009 – 2012 COST ACTION IS0801Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings. Management Committee Poland (MC Member)
 • 2010 – Uniwersytet AlBaath w Homsie w Syrii – Umowa formalna.
 • 2011 – Uniwersytet Nitra na Słowacji
 • 2004 – Uniwersytety w Damaszku i w Homsie/ Syria, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
 • projekt badaczy pt. poradnictwo psychologiczne, umowa nieformalna.
 • 2004 – Uniwersytet w Mińsku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, projekt badawczy pt. Wypalenie zawodowe psychologów, umowa nieformalna.
 • 1997 – Instytut Defektologii –  Akademia Nauk pedagogicznych – Kijów – Ukraina, Projekt badaczy pt. Integracja i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych.
 • 1996 –  Instytut Defektologii –  Akademia Nauk Kształcenia – Moskwa – Rosja, projekt     badaczy pt. Rehabilitacja psychologiczna dzieci z zaburzeniami słuchu;

Udział w pracach organizacyjnych uczelni

 • 1997- 2003   Przewodniczący i członek wydziałowej komisji rekrutacyjnych kandydatów na studia psychologiczne Wyższej Szkole Pedagogicznej – Akademii Bydgoskiej w Bydgoszczy
 • 2006 – 2008  Członek Komisji Nauki i Współpracy z zagranicą przy Senacie UKW w Bydgoszczy
 • 2006 – 2008  Członek Senatu UKW w Bydgoszczy
 • 2008 – 2012 Członek Wydziałowej Komisji wyborczej UKW w Bydgoszczy
 • 2005-2009 Członek Komitetu Organizacyjnego Dni Nauki UKW w Bydgoszczy

Staże i stypendia naukowe za granica

 • 1995 – Instytut Defektologii Akademii Nauk Kształcenia w Moskwie –  Rosja
 • 1998 – Instytut Defektologii Akademii Nauk Pedagogicznych w Kijowie – Ukraina

Praca dydaktyczna

Liczba wypromowanych magistrantów – ponad 400 na kierunkach: Psychologia, Pedagogika, Praca  socjalna, Edukacja zdrowotna, Psychologia.

II. Zajęcia dydaktyczne

Uczelniane:
 • seminaria monograficzne z zakresu psychologii Internetu;
 • seminaria monograficzne z zakresu poradnictwa psychologicznego Online;
 • seminaria monograficzne z zakresu cyberprzemocy;
 • seminaria monograficzne z zakresu psychoseksuologii;
 • seminaria magisterskie na psychologii, pedagogiki;
 • wykłady z zakresu rehabilitacji psychologicznej i seksuologicznej Osób Niepełnosprawnych
 • wykłady z psychologii rozwojowej i społecznej;
 • wykłady z psychologii wspomagania rozwoju i defektologii;
 • wykłady z zakresu poradnictwa psychologicznego i psychoterapii;
 • wykłady z zakresu teorii psychologii klinicznej;
 • wykłady z zakresu poradnictwa psychologicznego, zawodowego i personalnego Online
 • wykłady z zakresu terapii rodzin.
 • wykłady z zakresu psychoseksuologii.
Poza uczelnią:
 • Prowadzenie licznych szkoleń dla pedagogów, psychologów oraz pracowników socjalnych w Polsce oraz w Syrii i Libanu w zakresie:
 • Rehabilitacji psychologicznej i seksualnej Osób Niepełnosprawnych,
 • Agresja elektroniczna i cyberprzemocy,
 • Psychologia Internetu i pomocy psychologicznej Online.
 • Pierwsza pomoc psychologiczna – dla członków  Syrian Civil Coalition «  التحالف المدني السوري »

Członkowstwo towarzystw i organizacji naukowych i zawodowych oraz pełnione funkcje

 • 2005- 2009 – Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, Członek – Członek Zarządu Głównego
 • Od 2009 – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Od 2006 – Polska Federacja psychoterapeutyczna, członek
 • Od 2000 – Syryjskie Towarzystwo Psychologiczne, członek współzałożyciel

Rady naukowe

 • Od 2012 – Członek Rady Naukowej czasopisma NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – PFRON
 • Od 2006 – Członek Rady Naukowej „Przeglądu terapeutycznego” przy PTT
 • Od 2011 – Członek Rady Naukowej PROGRESS IN HEALTH SCIENCES. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Od 2014-  Członek Rady Naukowej czasopima w języku arabskim «  نفد وتنوير « http://edusocio.net/
 • Od 2007-   Członek Rady Konsultacyjnej Arabskiego Centrum Badań Psychologicznych i Psychoanalitycznych  http://psy-arabe.net/

Organizacje społeczne

 • Od 2007 – Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Członek Zarządu
 • Od 2009 – Organizator, redaktor oraz konsultant i superwizer portalu nieodpłatnej pomocy psychologicznej www.psycho-help.pl
 • 2006 – 2010 Członek Jurij Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja. Koszalin,
 • Od 2001-  Członek zespołu autorskiego do opracowania dokumentu wyznaczającego założenia polityki zdrowotnej dla województwa kujawsko-pomorskiego. Urząd Marszałkowski nr uchwały 22/362/11 z dnia 31 marca 2011.
 • Od 2001 Członek Międzyuczelnianego Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych. UCHWAŁA Nr 41/ 697/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 czerwca 2011r.
 • Od 2014 Członek Syrian Civil Coalition «  التحالف المدني السوري »

Nagrody i wyróżnienia

 • 2011 – Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
 • 2010 – Nagroda Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego za działalność w roku 2009 w dziedzinie „ Ochrona zdrowia”
 • 2008 – Medal Prezydenta Bydgoszczy za zasługi dla Miasta Bydgoszcz
 • 2008 – Nagroda indywidualna IIIo Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za osiągnięcia w działalności naukowej
 • 2006 – Wyróżnienie w VI edycji Konkursu  o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie Komunikacja Społeczna
 • 2006 – Nagroda Indywidualna IIo Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za osiągnięcia w działalności naukowej
 • 2005 – Nagroda IIo zespołowa za osiągnięcia dydaktyczno-naukowe, Rektor Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
 • 2004 – Nagroda PERON za działalność na rzecz równości szans osób niepełnosprawnych
 • 2003 – Nagroda IIIo zespołowa za wyróżniające się osiągnięcia naukowe, Rektor Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

Wykaz projektów badawczych dofinansowanych z budżetu uczelni i źródel zewnętrznych

 • 1998 r.: Psychospołeczne funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych w szkołach integracyjnych. Koncepcja rehabilitacji psychologicznej,
 • 2000 r.: Skutecznosć terapeutycznych metod w procesie psychologicznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • 2002 r.: Pomoc psychologiczna Online w praktyce klinicznej,
 • 2003 r.: Pomoc psychologiczna Online w praktyce klinicznej –  uwarunkowania skuteczności i – zastosowania,
 • 2004 r.: Pomoc psychologiczna Online –  realia i perspektywy w praktyce klinicznej,
 • 2005 r.: Determinanty efektywności pomocy psychologicznej Online w praktyce klinicznej,
 • 2008 r.: Uzależnienie od internetu wśród młodzieży szkolnej,
 • 2009-2012r : COST ACTION IS0801Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings.  Management Committee Poland Coordinator (MC Member)
 • 2012-2014r.: Trip in Eu. Threat Assessment of Bullying Behavior in Youngsters, Transferring Risk of Internet Protection procedures in Europe”. Management Committee Poland Coordinator

Organizacja konferencji

 • 2008: Przewodniczący komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiego Seminarium „ Media – komunikacja: zdrowie i psychologia” – Internet w psychologii – Psychologia w Internecie. Instytut Psychologii – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • 2007: Przewodniczący komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiego Seminarium „ Media – komunikacja: zdrowie i psychologia” – szanse I zagrożenia. Instytut Psychologii – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • 2006 : Przewodniczący komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiego Seminarium „ Media – komunikacja: zdrowie i psychologia”, Instytut Psychologii – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • 2006: Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „ Model doskonalenia zawodowego psychologów” Instytut Psychologii UKW w Bydgoszczy;
 • 2006 : Główny organizator imprezy kulturalno-naukowej pt. Dzień Kultury Arabskiej UKW w Bydgoszczy.
 • 2004 : Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek niepełnosprawny – rodzina i praca”, Instytut Psychologii –  Akademia Bydgoska;
 • 2002 : Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek niepełnosprawny – sprawność w niepełnosprawności”, Instytut Psychologii – Akademia Bydgoska;
 • 1998 : Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej „Człowiek niepełnosprawny – zagrożenia i szanse rozwoju”, Instytut Psychologii – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy;

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych

Krajowe – Ogólnopolskie i międzynarodowe

 • 2015, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Zdrowie psychiczne ludzi biznesu”. Warszawa, 9.X.2015. Wykład pt.” O inteligencji zdrowotnej  i potrzebie jej kształtowania wśród ludzi biznesu.
 • 2015, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji. UMK, Toruń 9-10.06.2015. Wystąpienie pt.”  Cyberprzemoc w środowisku młodzieży – zagrożenie i profilaktyka „.
 • 2015, V Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „ ZMIANY W ŻYCIU WSPÓŁCZESNYCH I ICH KONTEKSTY „. Bydgoszcz, 23-25.iv.2015r.Przewodniczenie sesję.
 • 2014, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „IS THERE A NEW MIDDLE EAST? RESHAPING OF THE GEOPOLITICAL SITUATION IN THE REGION”. UMK, Toruń:  27-28.03.2015r. Wykład pt. „Islamizacja wiosny arabskiej, czy tak miało być? ISIL jako przykład”.
 • 2014, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji”Toruń, 9-11.06.2015 r. Wystąpienie pt.” Cyberbullying among young people – the risks and prevention”.
 • 2012, Ogólnopolska konferencja naukowa „ Gra o życie”. Lublin- KUL 23.05.2012. wystąpienie z wykładem nt. Internet w życiu człowieka.
 • 2012, Konferencja Naukowa “Człowiek zalogowany”. Kraków 13-15.01.2012. Wystąpienie: Cyberprzestrzeń w życiu człowieka: Błogosławieństwo czy przekleństwo?
 • 2012, Konferencja Naukowa pt. „Cyberbullying, zjawisko i przeciwdziałanie”, WSP, Łódź 22.01.2012. wystąpienie pt. „ Pomoc psychologiczna Online”.
 • 2012, VI Międzynarodowa Konferencja naukowo- szkoleniowa Wyzwania współczesnej medycyny. Białystok, UM, 24-26.05.2012. Wystąpienie z wykładem nt. Wypalenie zawodowe wśród pracowników służby zdrowia- wzywania dla profilaktyki i pomocy psychologicznej.
 • 2011, Konferencja Naukowa PTT –  WSPÓŁCZESNE FORMY TERAPII –  założenia teoretyczne i metody. Poznań 9.04.2011. Wystąpienie: Spostrzeganie pornografii przez młodych dorosłych np. studentów w Bydgoszczy.
 • 2011, Ogólnopolska konferencja: Student niepełnosprawny w szkole wyższej. UAM, Poznań, 17-18.03.2011.   Wystąpienie: Poradnictwo psychologiczne Online dla niepełnosprawnych studentów.
 • 2011, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Białystok, 10-13.03.2011. Wystąpienie „Eutanazja – kontekst psychologiczny. „
 • 2010, Ogólnopolska konferencja naukowa – Media w edukacji, kulturze i zmianie społecznej. UMK 12.05.2010. Wystąpienie: Pomoc Psychologiczna Online – oblicza i refleksja.
 • 2008, XII Ogólnopolskie Sympozujm Diabetologiczne: Toruń: 13-14.09. 2008. Wystąpienie z wykładami dla lekarzy: Problemy seksualne w cukrzyce – czy tam ma być?
 • 2008,  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa
  Terapeutycznego i UAM w Poznaniu Pt. SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA W ZDROWIU I CHOROBIE.17.10.2008 –  wystąpienie z wykładem nt. Seksualność osób
  niepełnosprawnych –  zadania i wzywania;
 • 2008, I Ogólnopolskie Sympozjum Psychologii Edukacyjnej ” Internet w biegu życia ludzkiego” wystąpienie z wykładem nt. Magia Internetu w strukturze ludzkich potrzeb. Kraków UJ, 25.10.2008
 • 2008, VII Międzynarodowa Konferencja nt.” Współczesne kształcenie na odległość w teorii I praktyce” Toruń 19-20 maja 2008 r. Wystąpienie z wykładem NT. „ Komputer I Internet w życiu studentów”
 • 2007, II Konferencja Klubu Abeslewentów – Dyscyplina I kierowanie klasę szkolną: konkretne problemy, rozwiązania praktyczne. Gnieźno 18.10.2007. Wystąpienie z wykładem: Psychologiczny kontekst dyscypliny w szkole: o pomocy Psychologicznej Online nauczycielom, rodzicom i uczniom.
 • 2007, Międzynarodowa konferencja naukowa NT.” Komunikacja społeczna w świecie realnym I wirtualnym” 25-27.09.2007 Duszniki Zdrój. Wykład NT. Specyfika komunikowania się na przez Internet”.
 • 2007,  XI Ogólnopolskie Sympozujm Diabetologiczne: Toruń: 22-23.09.2007. Wystąpienie z wykładami dla pacjentów i lekarzy: Potrzeby wsparcia psychoepołecznego osób w cukrzyce.
 • 2007, Media w edukacji. Ogólnoposka konferencja naukowa: Toruń 28-29.05.2007. Wystąpienie z wykładem: Edukacja, profilaktyka i pomoc psychologiczna Online w obliczu problemów polskich szkołach.
 • 2006, Oblicza współczesnej psychoterapii. Sympozjum Naukowe: Poznań 6.VI.2006. Wystąpienie z wykładem” Pomoc Psychologiczna Online – Psychoterapia czy poradnictwo psychologiczne.
 • 2006, X Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne. Wystąpienie na konferencji z wykładem dla lekarzy i pacjentów o pomocy psychologicznej w cukrzyce. 23-24.IX.2006. Aula UMK- Toruń.
 • 2006, Ogólnopolska Konferencja naukowa: Wyzwania dla opieki paliatywnej w XXI wieku. Wystąpienie na konferencji „ Pomoc Psychologiczna Online w systemie opieki paliatywnej”. 21-22.IX. Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
 • 2006,  Poradnictwo psychologiczne Online dla poprawy zdrowia psychicznego. Wystąpienie na konferencji” Rozwiązywanie problemów dla Poprawy Zdrowia- VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorskiego” 5-7 czerwca 2006;
 • 2006, Czy pomoc psychologiczna jest potrzebna w seksuologii? jeżeli tak to kiedy i jaka? Wystąpienie na „I Ogólnopolskie Warsztaty PTMS – Aspekty psychiatryczne i psychologiczne w seksuologii” organizowane przez PTMS – Region Kohawsko-Pomorski, 12-14.05.2006 w Pieczyskach koło Bydgoszczy;
 • 2006, Czy jest nam potrzebna pomoc psychologiczna? Jeżeli tak to jaka i  po co? Wystąpienie na Dni Nauki UKW w Bydgoszczy 26.04.2006.
 • 2006, Potrzeby wsparcia psychospołecznego matek dzieci niepełnosprawne.  Wystąpienie z wykładem na „Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Zaburzenia i zagrożenia we współczesnych rodzinach polskich – WSH-E we Włocławku 6.03.2006.
 • 2006,  E-mail, który pomaga- wykład: VI Festiwalu Nauki i Sztuki UMK w Toruniu (22.04.2006);
 • 2005, Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego. Wykład na Ogólnopolskiej konferencji Społeczne aspekty Internetu – /referat/: (02-03 Grudnia 2005, Warszawa);
 • 2005, XXXII Zjazd naukowy PTP –  /referat i przewodniczący sesji naukowej/: Formy pomocy psychologicznej (Wrzesień 2005, Kraków);
 • 2003, Człowiek w rzeczywistości wirtualnej- psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego –  /wykład/: Rzeczywistość wirtualna jako środowisko wspomagania rozwoju człowieka. (Wrzesień 2003, Rzeszów);
 • 2003, Szanse i zagrożenia w socjalizacji, wychowaniu i edukacji –  /wykład/: Miejsce pomocy psychologicznej Online w realizacji zadań socjalizacji i resocjalizacji. (Marzec, 2003, Bydgoszcz);
 • 2001, Ewaluacja jakości pracy nauczyciela – /referat/: Wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie ewaluacji przygotowania zawodowego nauczycieli. (Listopad, 2001, Lubostroń);
 • 2001, Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży –  /referat/: Młodzież niepełnosprawna w obliczu zagrożeń rozwojowych – model profilaktyki. (Październik, 2001, Chojnice);
 • 2000, Znaczenie rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. Dyskusja na Ogólnopolska Konferencji „SPOŁECZŃSTWO- DEMOKRACJA- EDUKACJA/ w Bydgoszczy/: (listopad, 2000, Bydgoszcz);
 • 1999, Funkcjonowanie i aspiracje społeczne młodzieży niepełnosprawnych w warunkach integracji edukacyjnej. Referat na Ogólnopolskiej konferencji” Polska młodzież: zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej( Listopad, 1999, Bydgoszcz);
 • 1999, Psychostymulacyjne aspekty diagnozy dzieci niepełnosprawnych. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „ WSPOMOGANIE ROZWOJU – psychostymulacja i psychokorekcja. ( Listopad, 1999, Bydgoszcz);

Zagraniczne

 • 2016, 16th Annual International Conference SAMS, July 22-24.2016.  in Sarajevo, Bosnia “Post Crisis Healing and Rebuilding”.  Wykład i warsztat pt. „ Psychologiczne potrzeby wsparcia syryjskich rodzin”.
 • 2014, Stockholm Criminology Symposium.  Wystąpienie z wykładem nt. The risk of cyberbullyingu among the Polish youth.  June 9-11.2014.
 • 2011,  Zagraniczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE (PO)ROZUMIENIA, St. Marienthal, Ostritz (Niemcy) 19-20 września 2011r. Wystąpienie „ Oblicza cyperprzemocy wśród młodzieży”.
 • 2011, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Białystok, 10-13.03.2011. Wystąpienie „Eutanazja – kontekst psychologiczny. „
 • 2010,  Międzynarodowa Konferencja Naukowa: The always-on-generation: risks and benefits of new technologies. Florence, 21-22 October.  Wystąpienie „Positive and negative aspects of Internet use in the life of the Polish youth”.
 • 2009,  Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Electronic aggression among youth- the new manifestation of old phenomenon. Łódź, 22-23 April 2009. Wystąpienie “  Prospects for the use of psychological assistance to youth counseling”.
 • 2008, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Komunikacja jako wartość, Wartość w komunikacji”, Niemiec – ST. Mareinthal 01-03.09.2008. Wystąpienie „ Osobowościowe uwarunkowania dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu”.
 • 2008, VII Miedzynarodowa konferencja nt.” Współczesne kształcenie na odległość w teorii I praktyce” Toruń 19-20 maja 2008 r. Wystąpienie z wykładem nt. „ Komputer I Internet w życiu studentów”
 • 2007, Komunikacja społeczna w świecie realnym i wirtualnym. Konferencja międzynarodowa: Duszniki Zdrój:25-27.IX.2007. Wystąpienie z wykładem: Psychospołeczne właściwości komunikowania się w sieci.

Wykaz publikacji naukowych

Prace uzyskane przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora

 • Aouil, B. (1991) Rozwój poglądowych form myślenia dzieci z wadą słuchu. Tezy  referatu [W:] Zbiór prac naukowych, Instytut Defektologii –  Akademia Nauk Pedagogicznych, Moskwa.
 • Aouil, B. (1990) Właściwości poglądowo-obrazowego myślenia dzieci z uszkodzeniem słuchu w młodszym wieku szkolnym. Referatu [W:] Zbiór prac naukowych, Instytut Defektologii –  Akademia Nauk Pedagogicznych, Moskwa.
 • Aouil, B. (1986) Myślenie twórcze dzieci w młodszym wieku szkolnym. Praca naukowo- badawcza, Wydział Pedagogiki i Psychologii –  Uniwersytet w Damaszku, Damaszek.

Prace wykonane po uzyskaniu tytułu naukowego doktora

Monografie
 1. Aouil, B. I inn. (2017) Sex – Miłość – Związki, Wspólczesne oblicza. Kraków, ISBN : 978-83-60391-96-9, Ss . 196
 2. Aouil, B. i Inn. ( 2011) (red) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie, Toruń: wyd. A. Marszałka. Ss. 366.
 3. Aouil, B. (2008) Pomoc Psychologiczna Online – Teoretyczne podstawy i praktyczne wskazówki. Bydgoszcz: WM
 4. Aouil, B., Maliszewski, W. (2008) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. „Wyzwanie, szanse i zagrożenia”. Toruń: Marszałek.
 5. Aouil, B. Maliszewski, W. (2007) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Toruń: Marszałek.
 6. Aouil, B. (2007) Promocja zdrowia psychicznego wśród uczniów szkół gimnazjalnych województwa Kujawsko-pomorskiego. ( skrypt szkoleniowy)
 7. Aouil, B. (2006) (red) wokół niektórych praktycznych aspektach rehabilitacji społecznej i zawodowej osob niepełnosprawnych. /materiały szkoleniowe – praca zbiorowa/. Koszalin: EKSPERT-SITR Spólka z o.o.
 8. Aouil, B. (2004) Psychologia pomocy Online –  czyli Internet w poradnictwie psychologicznym. Bydgoszcz: Magraf.
 9. Aouil, B. Kościelska, M. (2004) (red.) Człowiek niepełnosprawny – Rodzina i praca. Bydgoszcz: WU AB.
 10. Aouil, B. Kościelska, M. (2003) (red.) Człowiek niepełnosprawny – sprawność w niepełnosprawności. Bydgoszcz: WU AB.Aouil, B (1999). Psychospołeczne problemy rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Monografia ( w języku arabskim ), Bejrut – Liban : Al.- Chajal.
 11. Aouil, B. (1999) (red.) Człowiek niepełnosprawny – Zagrożenia i szanse rozwoju. Bydgoszcz: WU WSP.

Recenzje wydawnicze:

 • 2012, Recenzja wydawnicza monografii „ Seksualność kobiet w okresie prokreacyjnym z doświadczeniem  macierzyństwa. Aspekty rozwojowe i edukacyjne – badania własne”. Anita Machaj. WSB, Poznań.
  2011, Recenzja wydawnicza książki dra Przemysława Pawła Grzybowskiego „Spotkania z Innymi. Poważne bajki dla dzieci i dorosłych”. Wydawnictwo: UKW w Bydgoszczy.
 • 2011, Recenzja wydawnicza monografii „ Aktywność seksualna kobiet w okresie prokreacyjnym”. Anita Machaj. WSB, Poznań.
 • 2010, Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej „Edukacja medialna. Nadzieja i rozczarowanie ” Redakcja: Marek
  Sokołowski. Warszawa: WSPTWP;
 • 2009, Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej „ PSYCHOLOGICZNYE KONTEKSTY INTERNETU” Redakcja: Barbara Szmigielska. Kraków WAM;
 • 2007, Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej „ SZKOLENIA Z UDZIAŁEM OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH” Redakcja: Konrad Maj. Warszawa: SWPS;
 • 2006, Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej” Człowiek w świecie jutra – perspektywa dialogu” pod red. R. Kijaka i A. Froelich. Bydgoszcz: WU K-PSzW.
 • 2005, Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej” Funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie” pod red. M. Grafowskiej i K. Rosiaka. Bydgoszcz: WU K-PSzW.

Artykuły naukowe:

 1. Aouil, B, Przybylski, A. (2017) Męski kryzys seksualny u męzczyzn – prawda czy fałsz?. W : Aouil, B,. Imieleński Ch. ( 2017) Sex – Miłość – Związki, współczesne oblicza. Kraków, ISBN : 978-83-60391-96-9, Ss. 14-49.
 2. Aouil, B, Iwańska, K. (2017) Styl przywiązania a satysfakcja seksualna młodych dorosłych. W : Aouil, B,. Imieleński Ch. ( 2017) Sex – Miłość – Związki, współczesne oblicza. Kraków, ISBN : 978-83-60391-96-9, Ss. 110- 130.
 3. Aouil, B, Bogacka, M (2017) Funkcjonowanie seksualne dorosłych kobiet z niepełnosprawnością ruchową. W : Aouil, B,. Imieleński Ch. ( 2017) Sex – Miłość – Związki, współczesne oblicza. Kraków, ISBN : 978-83-60391-96-9, Ss. 148-165.
 4. Aouil, B, Wnuk, A. (2017) Trening tantry a satysfakcja partnerów z życia seksualnego w związku. W : Aouil, B,. Imieleński Ch. ( 2017) Sex – Miłość – Związki, współczesne oblicza. Kraków, ISBN : 978-83-60391-96-9, Ss. 166-178.
 5. Aouil, B., Kajdasz-Aouil,M., Suprynowicz, M. (2016) Cyberbullying – the need for prevention in schools” in „Aggression as a challenge” edited by H. Liberska /M.Farnicka „Peter Lang, Frankfurt, 2016. Ss 96-106.
 6. Aouil, B. Kajdasz-Aouil, M. ( 2015) Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym W: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji / red. nauk. Dorota Siemieniecka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. Ss. 97-129.
 7. Aouil, B. Kajdasz-Aouil, M. ( 2014) Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym W: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji / red. nauk. Dorota Siemieniecka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. Ss. 97-129.
 8. Aouil, B. Kajdasz-Aouil, M. ( 2014) Cyberprzemoc- potrzeby profilaktyki w szkołach. Rozdział autorski. W: Karpińska, A., Zińczuk, M. (red.) Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach. Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa. Ss. 356-367.
 9. Aouil, B. ( 2013) Rodzina – Przemoc – Niepełnosprawność. Rozdział autorski. W: Czerwińska-Jaśkiewicz, M. (red.) Przemoc w rodzinie. Analiza zjawiska na tle wybranych problemów społecznych. Świdwin. Ss. 101-105.
 10. Aouil, B. (2013) Wykluczenie cyfrowe seniorów. W: Grzybowski, P,. Kunach, B. (red.) Seniorzy w działaniu. Bydgoszcz, wydawnictwo Fundacji dla UKW. Ss. 54-59.
 11. Aouil, B. (2013) Seksualność człowieka w trzecim wieku. W: Grzybowski, P,. Kunach, B. (red.) Seniorzy w działaniu. Bydgoszcz, wydawnictwo Fundacji dla UKW. Ss. 70-79.
 12. Aouil, B. (2013) Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów psychopatologicznych. W: Plichta, P., Pyżaliski, J. (red.) Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej. Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Łódź. Ss. 64-85.
 13. Aouil, B. (2012) Postawy internautów wobec zjawiska cyberseku. W: Wawrzak-Chodaczek, M.; Biedroń, M. (2012) Komunikacja – (Po) rozumienie – obcność społeczna. Wydawnictwo A. Marszałka. Toruń. Ss. 156- 168.
 14. Aouil, B. (2012) Czy dialog Chrześcijańsko -muzułmański ma sens? Jeżeli tak to jaki? Kto ma go prowadzić i po co? W: Lewicka, M; Łapicza, C. (red.) (2012) Dialog Chrześcijańsko -muzułmański klucz do wspólnej przyszłości. Wydawnictwo naukowe UMK w Toruniu. Ss 53-60.
 15. Aouil, B. (2012) Online suport In psychological and pedagogical practices. W: Angela Costabile, Barbara A. Spears ( ed.) (2012) The impact of technology on relationships in educational settings. Routledge. London and New York. Ss. 116-127.
 16. Aouil, B. (2012) Kinezyterapeutyczne metody w rehabilitacji seksualnej osób niepełnosprawnych. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, zagadnienia, problemy, rozwiązania. 1/2011, 1/2012. Warszawa: PFRON. Ss. 80-90.
 17. Aouil, B. (2011) Dzieci w Internecie w świetle zjawiska groomingu, czyli uwodzenie i wykorzystywania seksualnego dzieci przez Internet –raport z badań. W: Wawrzak-Chodaczek, M.; Jagoszewsjiej, I (2011) Komunikacja wobec wyzwań współczesności. Wydawnictwo A. Marszałka. Toruń. Ss. 53- 78.
 18. Aouil, B., Leźnicka, M., Jachimowicz-Wołoszynek, D., Zaremba, J. (2011) Narażenie na ryzyko wypalenia zawodowego a skłonność do zgłaszania się po pomoc
  psychologiczną. Hygeia Public Health 2011, 46(3). Ss. 339-354.
 19. Aouil, B., Leźnicka, M., Jachimowicz-Wołoszynek, D., Zaremba, J. (2011) Wypalenie
  zawodowe – próba oceny skali problemu w województwie kujawsko-pomorskim. Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3). Ss: 436-440.
 20. Aouil, B. (2011) Online psychological help and psychosupport in psychological and pedagogical practice. 1/2011 PROGRESS IN HEALTH SCIENCES. Białystok. Ss. 137-143.
 21. Aouil, B.,(2011) Poradnictwo i Sparcie psychologiczne online dla dzieci i młodzieży ofiary przemocy. W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 149- 160.
 22. Aouil, B., (2011) Dzieci w Internecie w świetle zjawiska Grooming. Raport z badań. W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 200-223.
 23. Aouil, B., (2011) Internet w życiu studentów na przykładzie studentów UKW w Bydgoszczy. W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 236-256.
 24. Aouil, B.,Rosińska-Włodarczyk, J., Rowiński, T., Wrocławska, E. (2011) Rozważania na temat kontekstu etycznego pomocy psychologicznej, w której wykorzystywany jest Internet. W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 307-338.
 25. Aouil, B., Berndt, J. (2011) Uwagi i sugestie wobec praktyki pomocy psychologicznej Online. W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psyshychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 13-27.
 26. Aouil, B., Korona, K. (2011) Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego – edukacja i profilaktyka na przykładzie projektów Psychoprotect.pl i Medicoprotect.pl W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psyshychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 101-142.
 27. Aouil, B., Węgłowska, A. (2011) Zachowanie seksualne młodych dorosłych korzystających z pornografii. W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 183-199.
 28. Aouil, B., Piwowarska, K. (2011) Cyberprzemoc w życiu młodzieży ponadgimnazjalnej. Komunikat z badań. W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 161-182.
 29. Aouil, B., Siedlaczek, J. (2011) Osobowościowe determinanty dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu wśród uczniów gimnazjum, liceum oraz studentów. W: Aouil, B i Inn. (red.)(2011) Internet w psychologii – Psychologia w Internecie. Toruń: A. Marszałek. Ss. 101-143.
 30. Aouil, B., Rowiński, T. (2010) Pomocy Online – dokąd zmierzasz? W: Rowiński, T., Tadeusiewicz, R (2010) Psychologia i informatyka – Synergia i kontradykcja. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa. Ss. 205-223.
 31. Aouil, B. (2010) Islam. W: E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska, K. Kiędziora-Kornatowska (red) (2010) Problem wielokulturowości w medycynie. Warszawa: PZWL. Ss. 35-40.
 32. Aouil, B. (2010) Pomoc psychologiczna Online – oblicz i refleksja w czasie przeszłym, obecnym i przyszłym. W: S. Juszczyk (red)(2010) MEDIA w edukacji, kulturze i zmianie społecznej – odniesienie kognitywne. Toruń: A. Marszałek. Ss. 240-254.
 33. Aouil, B. (2010) Poradnictwo i wsparcie psychologiczne Online, przegląd i sugestie. W: M. Piorunek (red.)(2010) Poradnictwo – kolejne przybliżenia. Toruń: A. Marszałek. Ss. 323-340.
 34. Aouil, B. (2010) Poradnictwo i wsparcie psychologiczne Online dla dzieci i młodzieży – ofiary przemocy. Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka. Nr 2 (31) Telefony zaufania dla dzieci.
 35. Aouil, B. (2010) Kinezyterapeutyczne metody w rehabilitacji seksualnej osób niepełnosprawnych. Przegląd Terapeutyczny Nr 8. a. www.ptt-terapia.pl/~ptt/przeglad/8/Aouil_B_kinezyterapia.pdf
 36. Aouil, B. (2009) Psycholodzy w sieci- Wykorzystywanie Internetu w pomocy psychologicznej. Niebieska Linia. Nr 2/61/2009. Ss. 27-30.
 37. Aouil, B. (2009) Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów patologicznych. Kwartalnik Pedagogiczny nr 4(214). Ss. 119-137.
 38. Aouil, B. (2008) Komunikowanie się w Internecie – narzędzia, specyfika i właściwości. W: M. Wawrzak-Chodaczek (red.) Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym. Toruń: Marszałek. Ss. 11-40.
 39. Aouil, B. (2008) Edukacja, profilaktyka i pomoc psychologiczna Online w obliczu problemów w polskich szkołach. W: Lewowickiego, T., Simienieckiego, B. (2008) (red.) Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym. Toruń: Marszałek. Ss. 93-118.
 40. Aouil, B., Trzcińska, M. (2008) Pomoc psychologiczna Online w problemach rozwoju i funkcjonowania seksualnego. W: Aouil, B., Maliszewski, W. (2008) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. „Wyzwanie, szanse i zagrożenia”. Toruń: Marszałek. Ss. 164-177.
 41. Aouil, B., Popiołek, M (2008) Psychoterapia a e-terapia w ocenie klientów . W: Aouil, B., Maliszewski, W. (2008) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. „Wyzwanie, szanes i zagrożenia”. Toruń: Marszałek.ss.189-221.
 42. Aouil, B., Wojas, E., Karbowniczek, P. (2008) Edukacja i promocja zdrowia fizycznego i psychicznego „online” na przykładzie funkcjonowania poradni internetowej. W: Aouil, B., Maliszewski, W. (2008) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. „Wyzwanie, szanes i zagrożenia”. Toruń: Marszałek.ss. 178-189.
 43. Aouil, B. (2007) Pomoc psychologiczna Online w systemie profilaktyki i poradnictwa psychologicznego studentów. W: T. Sołtysia, M. Kowalczyk-Jamnicka (red.) Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań. Bydgoszcz: WU UKW. Ss.175-192.
 44. Aouil, B., (2007) Internet jako środowisko komunikacyjne. W: M. Tanaś (2007)(red.) Kultura i język mediów. Kraków: Impuls.
 45. Aouil, B., (2007) Poradnictwo Psychologiczne Online w ocenie osób korzystające z jego usług. W: Aouil, B. Maliszewski, W. (2006) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Toruń: Marszałek.
 46. Aouil, B., (2007) Miejsce Internetu w procesie rehabilitacji psychologicznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W: Aouil, B. Maliszewski, W. (2006) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Toruń: Marszałek.
 47. Aouil, Marszałek., Maliszewski, S. (2007) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. kształtowania auterytetu u młodzieży – rozważanie teoretyczne. W: Aouil, B.; Maliszewski, W. (2006) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Toruń: Marszałek.
 48. Aouil, Marszałek., Berndt, J.; Domińska, K. (2007) Pomoc psychologiczna Online w Marszałe opieki paliatywnej. W: Aouil, B.; Maliszewski, W. (2007) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Toruń: Marszałek.
 49. Aouil, B., Berndt, J. (2007) cechy osobowościowe osób korzystających z pomocy psychologicznej online. W: Aouil, B. Maliszewski, W. (2006) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Toruń: Marszałek.
 50. Aouil. B., Domińska, K (2007) Miejsce pomocy psychologicznej online w systemie pomocy i wsparcia młodzieży oraz młodych dorosłych korzystających z poradni zdrowia psychicznego. W: Aouil, B. Maliszewski, W. (2007) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Toruń: Marszałek.
 51. Aouil, B., Doroszewska A. (2007) Miejsce pomocy psychologicznej Online w systemie pomocy i wsparcia osób uzależnionych od narkotyków. W: Aouil, B. Maliszewski, W. (2006) (red) Media – Komunikacja: Zdrowie i Psychologia. Toruń: Marszałek.
 52. Aouil, B. (2007) Determinanty wypalenia zawodowego pracowników socjalnych. W: R. Gerlach (red.) Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych:
  wyzwania – szanse – zagrożenia. Bydgoszcz UKW.
 53. Aouil, B., Trzcińska, M. (2006) O efekcie pomocy psychologicznej Online-studium. przypadku. Przegląd terapeutyczny, nr 1., http:// www.ptt-terapia.pl.
 54. Aouil, B., Haj-Bakru, B.(2006) Wypalenie zawodowe a poczucie sensu życia lekarzy internistów, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=201
 55. Aouil, B. (2006) O tolerancji i integracji osób niepełnosprawnych. W: Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się rehabilitacją zawodowa osób niepełnosprawnych – O sytuacji i potrzebach osób niepełnosprawnych w Polsce /materiały szkoleniowe – praca zbiorowa/. Koszalin: EKSPERT-SITR Spólka z o.o., ss. 13-22.
 56. Aouil, B. (2006) Wsparcie społeczne w chorobie i niepłnosprawności. W: Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się rehabilitacją zawodowa osób niepełnosprawnych – O sytuacji i potrzebach osób niepełnosprawnych w Polsce /materiały szkoleniowe – praca zbiorowa/. Koszalin: EKSPERT-SITR Spólka z o.o., ss. 23-33.
 57. Aouil, B.; Sajnóg, A. (2005)Potrzeby i kierunki wsparcia psychospołecznego rodzin dzieci z zespołem Downa w obliczu marginalizacji. W: Marzec Holka, K (red.) Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. 2005, Bydgoszcz: WUUKW w Bydgoszcz. Ss. 242- 265.
 58. Aouil, B. (2005) Pomoc psychologiczna Online w systemie usług psychologicznych. Książka abstraktów XXXII Zjazdu Naukowego PTP. Ss. 130.
 59. Aouil, B. (2005) Online counseling – a computer and the internet in the psychological services; Abstracts book the 28 Congress World Federation of Mental Health, Cairo 4-8.09.05.
 60. Aouil, B. (2005) Internet w pomocy psychologicznej. W: M. Sokołowski (red.) Oblicza Internetu – Internet a globalne społeczeństwo informacyjne. 2005, Elbląg: Instytut Informatyki Stosowanej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ss. 283-292.
 61. Aouil, B. (2005) Zespół wypalenia zawodowego u psychologów- raport z badań w województwie kujawsko-pomoskiego. (współ autor: I. Renteflejsz). Polskie Forum psychologiczne, Nr 1, tom 10, Bydgoszcz : WU AB, ss. 53-62.
 62. Aouil, B. (2005) Pomoc psychologiczna Online – realia i perspektywa. W: M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.) psychologia Współczesna, Kraków: Wydawnictwo naukowe Akademii Pedagogicznej, ss. 78-90.
 63. Aouil, B. (2005) Niektóre aspekty wartości pracy w percepcji osób pracujących i bezrobotnych. Zeszyty naukowe WSHE, tom XVIII ( Nauki Pedagogiczne).Włocławek: WU WSHE, ss.29-45.
 64. Aouil, B. (2005) Poradnictwo psychologiczne on-line w systemie wsparcia psychospołecznego studentów. W: Jerzy Mischke (red.) Akademia on-line. Łódź: Wydawnictwa WSHE. ss. 77-93.
 65. Aouil, B. (2005) Strategie i style radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej. Psychologia.net.pl/ index2.php?category=artykul&level=119, 2005.
 66. Aouil, B. (2005) Lęk i niektóre jego oblicza (współautor. M. Trzcińska). http://www.Psychologia.net.pl/index2.php?category=artykul&level=112.
 67. Aouil, B. (2004) Pomoc psychologiczna Online- perspektywa i doświadczenie. Materiał konferencyjny „ Polski Internet Optyczny: Technologie, Usługi i Aplikacje – Pionier” – Poznań, 19-20. maja 2004.
 68. Aouil, B. (2004) Rzeczywistość wirtualna w procesie wspomagania rozwoju i życia człowieka niepełnosprawnego. [w:] Człowiek niepełnosprawny – Rodzina i praca. /red./ B. Aouil i M. Kościelska”, Bydgoszcz: WU AB. ss. 45-72.
 69. Aouil, B. (2004) Wiedza młodzieży z upośledzeniem umysłowym na temat życia seksualnego człowieka (współautor, J. Jesionowska). [w:] Człowiek niepełnosprawny – Rodzina i praca. /red./ B. Aouil i M. Kościelska”, Bydgoszcz: WU AB. Ss. 152-176.
 70. Aouil, B. (2004) Wypalenie zawodowe nauczycieli szkół specjalnych. (współautor, Marianna Kominiczak-Titze). [w:] Człowiek niepełnosprawny – Rodzina i praca. /red./ B. Aouil i M. Kościelska”, Bydgoszcz: WU AB.ss. 249-267.
 71. Aouil, B. (2004) Rzeczywistość wirtualna jako przestrzeń wspomagania rozwoju i życia człowieka (współautor M. Kajdasz-Aouil) [w:] Radochoński. M., Przywara. B (red) Jednostka – grupa – cybersieć: Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego. Rzeszów: Wydawnictwo WSIZ. Ss. 43-70.
 72. Aouil, B. (2004) Przestrzeń wirtualna w procesie wspomagania rozwoju i życia człowieka (współautor, M. Kajdasz-Aouil) [w:] K. Pająk., A. Zduniak (red.) Ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, tom 2, Warszawa, Poznań. Ss. 101-122.
 73. Aouil, B. (2003)Wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie edukacji i przygotowania zawodowego nauczycieli. (współautor M. Kajdasz-Aouil) [w:] R. Cierziniewska (red.)Ewaluacja jakości pracy nauczyciela. 2003, Bydgoszcz: WUAB. Ss.190-197.
 74. Aouil, B. (2003) Dokąd zmierza bydgoska psychologia kliniczna [w:] Kaja, B., Kowalik, S.(red.) Dokąd zmierzasz bydgoska pedagogiko i psychologio?, Bydgoszcz: WUAB. Ss. 158-161.
 75. Aouil, B. (2003) Determinanty postaw wobec prozdrowotnego stylu życia (współautor. E. Kornafel) Zaszczyty naukowe WSH-E VIII, Włocławek. Ss. 157- 176.
 76. Aouil, B. (2003) Skuteczność metod rehabilitacjidzieci z autyzmem. (współautor) [w:] Człowiek niepełnosprawny – sprawność w niepełnosprawności. /red./ B. Aouil i M. Kościelska”, Bydgoszcz: WU AB. Ss. 112-128.
 77. Aouil, B. (2003) Pomoc psychologiczna Online w systemie profilaktyki i wsparcia psychospołecznego młodzieży – analiza i propozycja. [w:] Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży./red./ T. Sołtysiak i J. Sudar- Malukiewicz. Bydgoszcz: WUAB. Ss. 330-340.
 78. Aouil, B. (2002) Wpływ empatii dorosłych osób na ich postawy wobec ludzi niepełnosprawnych. (współautor. M. kudło)[w:] Diagnoza dla osób niepełnosprawnych./red./ Dietr Lota, Kazimierz Wenta, Włodzisław Zeidler. W języku polskim i niemeckim, Szczecin. Ss. 136-142.
 79. Aouil, B. (2001) Obraz samego siebie a aspiracja młodzieży z uszkodzonym słuchem na tle integracji edukacyjnej i społecznej. [w:] Polska młodzież – zagrożenia, zaburzenia w aktualnej rzeczywistości . / red/ T. Sołtysiak i M. Karwowska. Bydgoszcz: WU AK. Ss. 161-176.
 80. Aouil, B. (2000) Rozwój twórczej osobowości dzieci niepełnosprawnych w warunkach nauczania integracyjnego. Zeszyty naukowe WSHE, tom VIII ( Nauki Pedagogiczne).Włocławek: WU WSHE. Ss. 127-136.
 81. Aouil, B. (2000) Wybrane kompetencje psychologiczno- pedagogiczne zawodu nauczyciela w świetle reform. [W:] R. Parzęcki i R. Cierzniewskiej /red./ Doświadczenie i projekcja przyszłości w treściach pedagogicznego kształcenia nauczycieli, Bydgoszcz- Kraków: WUAB. Ss. 203-209.
 82. Aouil, B. (2000) Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności. Auxilium Social – Wsparcie społeczne, nr. 3 / 4 (15/16), (2000). Katowice: Śląsk Sp. Z o.o. Wydawnictwo Naukowe. Ss. 221-223.
 83. Aouil, B. (1999) Psychologiczna rehabilitacja dzieci z wadami słuchu a integracja edukacyjna- przegląd badań. [W:] Człowiek niepełnosprawny – Zagrożenia i Szanse rozwoju, / pod. Red./ B. Aouil‘a, Bydgoszcz: WSP. Ss. 78-88.
 84. Aouil, B. (1999) Psychologiczne przesłanki pedagogicznego kształcenia nauczycieli. [W:] Pedagogika w systemie akademickiego kształcenia nauczycieli. /Pod Red./ R. Parzęckiego, Bydgoszcz- Kraków: WU WSP. Ss. 192-197.
 85. Aouil, B. (1999) Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji” (Recenzja). Forum Psychologiczne, Nr. 1, tom 4, 1999, Bydgoszcz : WSP.
 86. Aouil, B. (1998) Optymalizacja rozwoju psychospołecznego i psychoemocjonalnego dzieci niepełnosprawnych w warunkach nauczania integracyjnego. [W:] Pedagogika opiekuńcza wobec współczenej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej, tom II, /redakcja naukowa/ J. Sowa i D. Pstrąg, Rzeszów. Ss. 171-176.
 87. Aouil, B. (1998) Charakterystyka procesów komunikowania się dzieci w warunkach integracji. [W:] Komunikacja- Dialog- Edukacja, / pod red./ W. Kojsa i R. Mrózka, Cieszyn. Ss. 295-299.
 88. Aouil, B. (1997) Szkoła integracyjna – konieczność przemian w oświacie. [W:] Dylematy przemiań oświatowych. /pod red./ A. Zająca, Rzeszów. Ss. 231-238.
 89. Aouil, B. (1997) Psychostymulacyjne aspekty diagnozy dzieci niepełnosprawnych. [W:] Wspomaganie rozwoju- Psychostymulacja, Psychokorekcja, /pod red./ B. Kaji, Bydgoszcz: WSP. Ss. 210-217.
 90. Aouil, B. (1997) L.S. Wygotski : Problemy defektologii. (Recenzja). Forum psychologiczne, Nr 1, tom II, Bydgoszcz: WSP.
 91. Aouil, B. (1997) Nowatorskie rozwiązania metodyczne w rehabilitacji dzieci i młodzieży ( Recenzja) Forum psychologiczne, Nr 2, tom II, Bydgoszcz: WSP.
 92. Aouil, B. (1997) Psychostymulacyjne aspekty rozwoju twórczej osobowości a psychologiczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w warunkach integracji. (Teza) [W:] Zbiór abstraktów i streszczenia, WSPS, Warszawa.
 93. Aouil, B. (1996) Komunikowane się a rozwój osobowości dzieci z uszkodzeniem słuchu. [W:] Trudności w komunikowaniu się osób z uszkodzonym słuchem, pod red. R. Ossowskiego. Bydgoszcz: WSP. Ss. 53-60.
 94. Aouil, B. (1996) Psychologiczna rehabilitacja dzieci z naruszeniem słuchu w warunkach integracji. [W:] XXIX ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO – Książka referatów„ Gdańsk.
 95. Aouil, B. (1996) Rozwój Twórczej osobowości dzieci z wadą słuchu w warunkach nauczania integracyjnego. (Teza referatu). [ W: ] ‘’ Książka abstraktów ‘’,Warszawa: WSPS.
 96. Aouil, B. (1996) Obraz samego siebie u dzieci niepełnosprawnych w masowych szkołach integracyjnych. (Teza referatu). [ W:] „ Zbiór abstraktów, streszczenia”. Bydgoszcz: WSP.
 97. Aouil, B. (1995) Rozwój procesualnych aspektów myślenia w świetle związków z rozwojem osobowości dzieci z uszkodzeniem słuchem. [w:] Trempała. J /red/ Rozwijający się człowiek. 1995. Bydgoszcz: WSP. Ss. 146-153.
 98. Aouil, B. (1994) Psycho-pedagogiczne potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Arabski Nauczyciel, Nr 139, 1994, Damaszek: Ministerctwo Edukacji Narodowej.
 99. Aouil, B. (1994) Język migowy a rozwój osobowości dziecka głuchego. Referat na Ogólnoarabską konferencję Surdopsychologów, Damaszek.
 100. Aouil, B. (1992) Psychologiczne właściwości rozwoju myślenia słabosłyszących dzieci. Autoreferat pracy doktorskiej, Instytut Defektologii Akademii Nauk Pedagogicznych, Moskwa.

Ważniejsze wykłady i wystąpienie nie publikowane

 • 2015, Seksualność wstarszym wieku. Uniersytet Każego Wiego przy WSB w Bydgoszczy.
 • 2014, Ocena zagrożeń zachowań bullyingu w śród młodzieży
  TABBY Project in Poland www.tabby.eu. Bydgoszcz, Seminarium Naukowe: (Nie) rzeczywisty świat, Czyli w świecie sieci naszych dzieci. 09.09.2014.
 • 2014, Zarządzanie wizerunkiem, czyli jak żyć z niepełnosprawnością – refleksja psychologa. Koszalin, Konferencja Naukowa 04.09.2014r.
 • 2014, The risk of cyberbullyingu among youth in schools. Zielona Góra, XXXVII CICA –  International Conference on Conflict and Aggression, 22-25 June 2014.
 • 2013, Zagubiona tożsamość –  jedną nogą na tym, drugą na tamtym. Kraków: Konferencja Naukowa „ Człowiek załogowany” UJ – 1-3.luty 2013.
 • 2013, Przemoc w rodzinie –  Sprawca i ofiara w aspektach psychologicznych. Koszalin: Konferencja Naukowa „Razem przeciw Razom Mówię NIE przemocy” Koszalin, 21.06.2013.
 • 2013, Wspomaganie rozwoju poznawczo-emocjonalno- społecznego dzieci z Autyzmem. Bydgoszcz, Konferencja Naukowa „Autyzm w szkole” 09.04.2013.
 • 2012, Problem wypalenia zawodowego wśród pracowników służy zdrowia- wyzwania dla profilaktyki i pomocy psychologicznej. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY –  Białystok, 24-26 maja 2012r.
 • 2012, Cyberprzestrzeń w życiu człowieka. Lublin, KUL. II Ogólnopolska konferencja: Gra o życie. 23.05.2012.
 • 2012, Obszary usług psychologicznych Online, XI Festiwal Nauki i Sztuki w Toruniu. 23.04.2012. Udział w debacie.
 • 2011, Czy jest na potrzebny dialog międzykulturowy i międzyreligjny i jeżeli tak to po co? Wykład na konferencji UMK w Toruniu.
 • 2011, Seksualność osób niepełnosprawnych – uczucia, miłość. Niepełnosprawni dają z siebie wszystko, daj im tylko szansę. Szczecin, 03.10.2011.
 • 2011, Zagrożenie zdrowia psychicznego cukrzyków, XV Ogólnopolskie Sympozium Diabetologiczne DIABETICA EXPO 2011, IX OGÓLNOPOLSKIE FORUM PROFILAKTYKI I LECZENIA OTYŁOŚCI, 27-28 września 2011, Toruń.
  2011, Seksualność osób niepełnosprawnych – wyzwanie dla integracji, Konferencja PASJA I MIŁOŚĆ w aspekcie seksualności osób niepełnosprawnych, Politechnika w Koszalinie, 08.09.2011
  2011, Spostrzeganie pornografii przez młodych dorosłych np. studentów w Bydgoszczy. Konferencja Naukowa PTT –  WSPÓŁCZESNE FORMY TERAPII –  założenia teoretyczne i metody. Poznań 9.04.2011.
 • 2011, Zagrożenie zdrowia psychicznego młodzieży. Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Urząd Marszałkowski, Bydgoszcz, 06.04.2011.
 • 2011, Zagrożenie zdrowia psychicznego pracowników resocjalizacji. Ogólnopolska konferencja naukowa „ Blaski i cienie pracy w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych”. UKW, Bydgoszcz, 04.04.2011.
 • 2011, Poradnictwo psychologiczne Online dla niepełnosprawnych studentów. Ogólnopolska konferencja: Student niepełnosprawny w szkole wyższej. UAM, Poznań, 17-18.03.2011.
  2011, Eutanazja – kontekst psychologiczny. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Białystok, 10-13.03.2010.
  2010, Positive and negative aspects of Internet use in the life of the Polish youth. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: The always-on-generation: risks and benefits of new technologies. Florence, 21-22 October.
 • 2009, Prospects for the use of psychological assistance to youth counseling, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Electronic aggression among youth- the new manifestation of old phenomenon. Łódź, 22-23 April 2009.
 • 2008, Czy można mieć więcej szczęścia w seksie i miłości? Bydgoszcz, Dni Nauki 16.04. 2008.
  2008, „O zdrowiu psychicznym i jego zagrożeniach” 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia: Toruń, Urząd marszałkowski- Wydział Zdrowia.
 • 2007, Seks w Islamie. Gdańsk: Konferencja „ Kobieta w kulturze- kultura w kobiece, kultura i seks” 8.03.2007.
 • 2007, Promocja zdrowia psychicznego – edukacja i profilaktyka. Toruń: XII Ogólnopolski Kongres profilaktyki zdrowotnej. 31-01.04.2007.
 • 2007, O dialogu międzykulturowym, Toruń: Festywal Nauki i Sztuki UMK, 20.04.2007.
  2006,Czy dialog międzykulturowy i międzyreligijny jest nam potrzebny? Jeżli tak to jaki i po co?! Gdańsk: Dnie arabskie na Uniwersytecie Gdańskim. 30.XI.2006.
 • 2006,Zatrudnienie obcokrajowców i praca w firmie zarządzanej przez przedstawiciela innej narodowości w Polsce a różnica międzykulturowa. Bydgoszcz: Seminarium pracowników rekonwersji Ośrodków Aktywizacji Zawodowej Wojsk Lądowych. 20-21.XI.2006.
  2006, Pracownik socjalny w obliczu potrzeb wsparcia psychospołecznego osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Wąbrzeźno: Konferencja pracowników Socjalnych 23.X.2006.
  2006,Wokół problematyki seksualności osób niepełnosprawnych. Koszalin: III Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja. 6.X.2006.
 • 2006, Promocja zdrowia psychicznego- współczesne dylematy! Toruń, Konferencja Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego.
 • 2006, Czy pomoc psychologiczna jest nam potrzebna w cukrzyce? Jeżeli tak to jaka? Toruń:X Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne. 28.29.IX.2006.
 • 2006, Kultura arabska w strukturze kultur świata. Bydgoszcz: Dzień Kultury Arabskiej – 6.VI. 2006.
  2006, Czy pomoc psychologiczna jest nam potrzebna w seksuologii? I Ogólnopolskie warsztaty: Aspekty Psychiatryczne i psychologiczne w seksuologii. Pieczyska – Bydgoszcz: 12.V.2006.
  2006, E-mail, który pomaga! VI Toruński Festiwal Nauki i Sztuki UMK; Toruń:23.V.2006.
  2006, Czy Pomoc psychologiczna jest nam potrzebna, a jeżeli tak to, jaka i po co?, Dni Nauki UKW;
  2005, Niepełnosprawni w dobie informacji elektronicznej: nauka, terapia, poradnictwo zawodowe, jak z nich umiejętnie korzystać? Konferencja organizowana w Urzędzie Marszałkowskim pt. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, – dokąd zmierzamy?” Toruń.
 • 2005, Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie: przyjaźń, miłość i akceptacja. Koszalińska Biblioteka Publiczna: Finał konkursu na najciekawszy reportaż radiowy dot. Osób niepełnosprawnych w ramach III Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja;
  2005, Pomoc psychologiczna Online w systemie pomocy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa: System Informacji dla osób niepełnosprawnych – konferencja w ramach „Krajowe Dni Informacyjne”.
 • 2005, Pomoc psychologiczna ofiarom i sprawcom przemocy. Bydgoszcz: Konferencja szkoleniowa dla kuratorów sądowych: Jak zatrzymać przemoc?”;
 • 2005, Pomoc psychologiczna Online studentom, Bydgoszcz: Dni Nauki Akademii Bydgoskiej;
  2005, Rodzina w procesie wspomaganie rozwoju człowieka niepełnosprawnego. Gdańsk: Fundacja „Pomóż i Ty” w ramach konferencji” Głosy kobiet w debacie na temat aktywnego obywatelstwa europejskiego”.
 • 2004, Życie i funkcjonowanie seksualne osób niepełnosprawnych. Kołobrzeg: II Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja.
 • 2004, Wspomaganie rozwoju dzieci – współczesne kierunki. Bydgoszcz: Konferencja- Przedszkola XXI wieku” Znaczenie wczesnej edukacji dla rozwoju dziecka – szanse i zagrożenia;
  2004, Cyfrowa pomoc psychologiczna – diagnoza i pomoc psychologiczna za pomocą komputera i Internetu. Toruń: IV Toruński Festiwal Nauki i Sztuki UMK.
 • 2003, Poczucie koherencji osób o orientacji homoseksualnej w świetle postaw społecznych. Kazimierz Dolny: Konferencja Naukowy Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego;
  2003, Internet i komputer w procesie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin. Bydgoszcz: Regionalna Konferencja z okazji obchodów zakończenia Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych;
 • 2003, Pomoc psychologiczna ofiarom przemocy. Bydgoszcz: Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli;
  2002, Młodzież niepełnosprawna w jednoczącej się Europie. Bydgoszcz: Konferencja Naukowo- szokelniowa: Miejsce i Rola Młodzieży w jednoczącej się Europie
 • 1998, Praktyczne elementy rewalidacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym. Bydgoszcz – Dom Pomocy Społecznej –Bożenkowo: szkolenie dla pracowników DPSów.