Zawód i specjalność:

 • psycholog
 • specjalista terapii uzależnień

Tytuł:

 • magister psychologii
 • nauczyciel kontraktowy

Funkcje:

 • członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • członek Stowarzyszenia im. Sue Ryder
 • członek Stowarzyszenia Antymobbingowego pp B.Grabowskiej

Kontakt:

Działalność zawodowa:

 • w 2004r ukończyła studia magisterskie w zakresie psychologii;
 • od 2011r do 2015r. uczestniczyła w kursie certyfikacyjnym w zakresie specjalisty terapii uzależnień;
 • od 2003r. do 2006r. była wolontariuszem Stowarzyszenia Antymobbingowego;
 • od 2004r. do 2005r. odbyła staż zawodowy w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Bydgoszczy;
 • od 2005r. do 2007r. pracowała w Regionalnym Zespole Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
 • od 2006r. do 2012r. była pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bydgoszczy
 • od 2012r. do 2013r. współpracowała z Polskim Czerwonym Krzyżem
 • od 2013r. do 2014r. była zatrudniona w Electra Polska sp. z o.o. jako trener kadr
 • w 2014r. pracowała w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli oraz w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
 • w 2014r. prowadziła badania normalizacyjne na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych dla Millward Brown S.A.
 • od 2014r. do 2015r. była pracownikiem Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych MEDSEVEN w Bydgoszczy
 • w roku 2015r. współpracowała z Grupą Trenerską Skills Designers oraz z Heller Company
 • w 2016r. była pracownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Terapii Uzależnień od Substacji Psychoaktywnych oraz Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Centrum Medycznym MULTIMED w Koninie
 • od 2006r. jest wykładowcą Stowarzyszenia im. Sue Ryder
 • od 2016r. pracuje w Centrum Medycyny Paliatywnej oraz w Centrum Rehabilitacji i Fizykoterapii prowadzonymi przez NZOZ MAXMED1 w Koninie
 • od 2017r. jest członkiem zespołu terapeutycznego Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji EMPATIA w Koninie

Zainteresowania:

 • muzyka, wokalistyka
 • literatura biograficzna
 • żeglarstwo śródlądowe
 • narciarstwo zjazdowe