Zawód i specjalność

 • Surdo-neurologopeda,
 • Logopeda
 • Pedagog specjalny spec. Resocjalizacja
 • Pedagog specjalny spec. Spektrum autyzmu
 • Oligofreno-surdo-tyflopedagog
 • Pedagog edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Pedagog sztuki
 • Pedagog etyki w szkole
 • Terapeuta pedagogiczny
 • Terapeuta SI
 • Terapeuta HBOT

Tytuły

Magister pedagogiki specjalnej

Główne odznaczenia i wyróżnienia

Medal 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”, Legitymacja nr 165/2020 z dnia 22.08.2020r.

Publikacje

M. Sekułowicz, K. Świderska, Ewolucja postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością (w:) Społeczno-pedagogiczne konteksty niepełnosprawności, T. Żółkowska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.

Staże specjalistyczne

 1. Centrum Rozwoju i Neuroterapii we Wrocławiu
 2. Szkoła specjalna w Oleśnicy (Filia Twardogóra)
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobroszycach
 4. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Bierutowie
 5. Szkoły Podstawowe

Realizacja szkoleń/warsztatów

 • EEG Biofeedback;
 • Trening słuchowy wg Metody Warnkego;
 • Mindfulness w terapii Biofeedback;
 • TUS;
 • Terapia Ręki;
 • Jak rozpoznać i wspierać dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;
 • Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu;
 • Sztuka motywacji;
 • Kodowanie na dywanie;
 • Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży;
 • Jak wspierać dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi;
 • Rozwój i funkcjonowanie seksualne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Metoda Tomatisa;

Zainteresowania dodatkowe

Psychologia osobowości dzieci i młodzieży