Zawód i specjalność:

 • pedagog specjalny
 • terapeuta Biofeedback
 • oligofrenopedagog
 • specjalista resocjalizacji
 • terapeuta pedagogiczny (reedukator)
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • nauczyciel wspomagający
 • nauczyciel plastyki w szkole
 • socjoterapeuta
 • specjalista w zakresie psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży,
 • nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • rewalidator/rewalidant,
 • specjalista terapii uzależnień,
 • nauczyciel – metodyk edukacji na odległość

Tytuły:

 • mgr pedagogiki – pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja

Funkcje:

 • członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • członek Związku Piłsudczyków RP Okręg Dolnośląski

Kontakt:

Działalność zawodowa:

Kształcenie:

 • Pedagogika specjalna- Jednolite studia magisterskie, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Oligofrenopedagogika- Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
 • Terapia pedagogiczna- Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna- Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
 • Pedagogika sztuki- Plastyka w szkole- Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
 • EEG Biofeedback- Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Biomed we Wrocławiu

Kształcenie w trakcie:

 • Psychologia - Jednolite studia magisterskie, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Surdopedagogika - Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
 • Etyka w szkole - Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Zainteresowania dodatkowe:

Literatura, film, podróże, proces terapeutyczno-diagnostyczny, dydaktyka.

Publikacje:

M. Sekułowicz, K. Świderska, Ewolucja postaw społecznych wobec osób z  niepełnosprawnością [w:] Społeczno-pedagogiczne konteksty niepełnosprawności,  T. Żółkowska (red.), Wydawnictwo „volumina.pl Daniel Krzanowski”, Szczecin 2011