Zawód i specjalność:

 • pedagog specjalny
 • oligofreno-surdo-tyflopedagog
 • logopeda/neurologopeda
 • terapeuta pedagogiczny
 • terapeuta SI
 • terapeuta ASD
 • neuroterapeuta Biofeedback
 • trener WWR i TUS
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • nauczyciel plastyki i etyki

Tytuły:

 • mgr pedagogiki specjalnej, specjalność resocjalizacja

Funkcje:

 • członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego (PTT)
 • członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP)
 • członek Związku Piłsudczyków RP Okręg Dolnośląski

Kontakt:

Działalność zawodowa:

Specjalizuję się w prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem, terapii oligofrenopedagogicznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, terapii surdopedagogicznej dzieci ze stwierdzonym niedosłuchem, terapii tyflopedagogicznej dzieci niedowidzących, terapii ASD dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, terapii logopedycznej, terapii neurologopedycznej, terapii dzieci z zaburzeniami w komunikowaniu się i z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego. Specjalizuję się również w dziedzinie Integracji Sensorycznej oraz samoregulacji i technik Biofeedback. W pracy z dziećmi skupiam się na oddechu w celu obniżenia poziomu stresu, redukcji bólu, poprawy koncentracji uwagi i wydajności. Jako metodę wspomagającą proces terapeutyczny wykorzystuję min. trening słuchowy wg Metody Warnkego i Mindfulness- techniki relaksacji i uważności w terapii Biofeedback oraz arteterapię-plastykoterapię. Specjalizuje się również w reedukacji dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu.

Kształcenie:

 • Jednolite studia magisterskie: Pedagogika specjalna, specjalność Resocjalizacja
 • Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- Oligofrenopedagogika
 • Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową- Surdopedagogika
 • Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową- Tyflopedagogika
 • Studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z elementami terapii integracji sensorycznej
 • Studia podyplomowe: Integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej
 • Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjna-Terapia pedagogiczna
 • Studia podyplomowe: Logopedia
 • Studia podyplomowe: Neurologopedia
 • Studia podyplomowe: Pedagogika sztuki- Plastyka
 • Studia podyplomowe: Etyka
 • Studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Kształcenie w trakcie:

 • Psychologia spec. Psychologia kliniczna i osobowości

Publikacje naukowe:

 • M. Sekułowicz, K. Świderska, Ewolucja postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością (w:) Społeczno-pedagogiczne konteksty niepełnosprawności, T. Żółkowska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.