Zawód i specjalność:

 • pedagog specjalny
 • neuroterapeuta Biofeedback
 • oligofrenopedagog
 • specjalista resocjalizacji
 • terapeuta pedagogiczny (reedukator)
 • psychopedagog
 • socjoterapeuta
 • specjalista w zakresie psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 • rewalidator/rewalidant
 • nauczyciel wspomagający
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • nauczyciel plastyki
 • nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • nauczyciel- metodyk edukacji na odległość

Tytuły:

 • mgr pedagogiki- pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja

Funkcje:

 • członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego (PTT)
 • członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP)
 • członek Związku Piłsudczyków RP Okręg Dolnośląski z siedzibą w Sycowie

Kontakt:

Działalność zawodowa:

Od roku 2010 zawodowo pracuję z dziećmi, swoją pracę rozpoczynałam w Szkole Specjalnej. Pracowałam również w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i w szkołach podstawowych. Pracuję w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Bukowicach oraz w Poradni dla dzieci i młodzieży Psychoterapia i rozwój „Era Psyche” w Kiełczowie. Jestem właścicielką Centrum Rozwoju i Wsparcia „Terapia i Edukacja” w Twardogórze, w której prowadzę Poradnię dla dzieci i młodzieży oraz Gabinet EEG Biofeedback.  Specjalizuję się w prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, z niepełnosprawnością intelektualną i słuchową,  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami w komunikowaniu się i z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego. Jako metodę wspomagającą proces terapeutyczny wykorzystuję min. EEG Biofeedback (ElektroEncefaloGrafia lub Neurofeedback), trening słuchowy wg Metody Warnkego i techniki relaksacji i uważności w terapii Biofeedback.

Kształcenie:

 • Pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja- jednolite studia magisterskie, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- Oligofrenopedagogika, Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
 • Pedagogika korekcyjna- terapia pedagogiczna, Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
 • Pedagogika sztuki- Plastyka w szkole, Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Certyfikaty:

 • EEG Biofeedback
 • Mindfulness- techniki relaksacyjne i uważności w terapii Biofeedback
 • Trening słuchowy wg Metody Warnkego
 • Terapia ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Kinezjologia edukacyjna

Kształcenie w trakcie:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową- Surdopedagogika,
 • Etyka w szkole
 • Psychologia kliniczna i zdrowia

Zainteresowania dodatkowe:

 • rodzina, podróże, film, proces terapeutyczno-diagnostyczny, psychologia, dydaktyka

Publikacje naukowe:

 • M. Sekułowicz, K. Świderska, Ewolucja postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością (w:) Społeczno-pedagogiczne konteksty niepełnosprawności, T. Żółkowska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.