Zawód i specjalność:

  • terapeuta, pedagog
  • oligofrenopedagog, nauczyciel

Tytuły:

  • magister
  • nauczyciel mianowany

Funkcje:

  • Nauczyciel w Specjalnym Ośrodku-Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu
  • Doraźna terapia indywidualna

Kontakt:

Działalność zawodowa:

W 2008r. ukończyłam studia o specjalności pedagogika terapeutyczna w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego w Olsztynie. Jeszcze w czasie studiów rozpoczęłam pracę w gimnazjum na stanowisku pomocy pedagoga. W tym samym roku rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki w OSW w Olsztynie. Od września 2008r. do 2012r. pracowałam w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie jako nauczyciel-wychowawca zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Jednocześnie byłam terapeutą ds. przemocy przy MOPS w Braniewie oraz prowadziłam zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem.

W 2012r rozpoczęłam pracę jako terapeuta w Przedszkolu Niepublicznym nr1 w Braniewie oraz do 2016r. prowadziłam nadzór pedagogiczny w/w placówce.

Od 2012r. moim głównym miejscem pracy jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu, w którym prowadzę rewalidację dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. W pracy, oprócz rewalidacji, wdrażam innowacje pomagające rozwijać wszelkie predyspozycje dzieci. W chwili obecnej realizuję autorski program „Rugby łamie bariery”, który został objęty honorowym patronatem przez Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby.  W szkole jestem również koordynatorem ogólnopolskiego projektu „Chronimy dzieci”. Wprowadzając „Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem” jestem odpowiedzialna za bezpieczeństwo, ale również pomoc dzieciom zagrożonym przemocą zarówno fizyczną, psychiczną jak i seksualną.

Z roku na rok podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. W roku 2016 ukończyłam studia podyplomowe z zakresu „Wczesnego wspomagania dziecka i dziecka z autyzmem”. W 2018r odbyłam międzynarodowe szkolenie Understanding Autism Sectrum Disorder Introduction and Interventions w Anglii oraz byłam członkiem projektu Autyzm – nowe wyzwania, nowe horyzonty. Następnie  ukończyłam specjalistyczne szkolenie z zakresu psychologii pozytywnej, tutoringu nauczycielskiego oraz terapii ręki. W chwili obecnej rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku chemia oraz zarządzanie w oświacie.

Po pracy udzielam konsultacji doraźnych w sprawach zachowań trudnych dzieci, sytuacji problemowych około rozwodowych, jak również prowadzę terapię indywidualną.

Zainteresowania dodatkowe: (Hobby)

podróże, kulinaria, literatura naukowa, kino

Publikacje:

  • Ogólnopolski portal edukacyjny Edux.pl ; publikacja nr 42488 „Rugby łamie bariery. Innowacja programowo-metodyczna” – 2019r