Zawód i specjalność:

 • nauczyciel akademicki
 • psychoterapeuta,
 • mediator sądowy

Tytuły:

 • Prof. nadzw. WSB wToruniu
 • Doktor habilitowany nauk humanistycznych

Funkcje:

 • członek zarządu Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • redaktor naczelny Przeglądu Terapeutycznego
 • członek redakcji Wychowania Na Co Dzień
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • menadżer kierunku psychologia w biznesie (WSB w Toruniu i Bydgoszczy)

Kontakt:

Działalność zawodowa:

Aktywność w obszarze pomocowym od 1998 roku (zatrudnienie: Pogotowie Opiekuńcze w Toruniu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Telefon Zaufania, II Klinika Psychiatrii WSzZ w Toruniu; samozatrudnienie: firma szkoleniowa betterMe; gabinet psychoterapii w Toruniu, Stowarzyszenie Strefa Mediacji).

Aktywność nauczycielska (nauczyciel akademicki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; vising professor w kilku uczelniach Europy i Azji; dydaktyka – m.in: Trening interpersonalny, Trening inteligencji emocjonalnej, Komunikacja społeczna, Psychologia społeczna, Negocjacje i mediacje w biznesie, Rehabilitacja niespecyficzna z biblioterapią, Techniki coachingowe)

Szkolenia dla biznesu i dla organizacji non profit dot. komunikacji interpersonalnej, zarządzania relacjami, zdrowia psychicznego (ostatnio dla: W. KRUK, Agencji Interaktywnej 3xW, Domu Samopomocy w Suminie, CISTOR SPS)

Aktywność organizacyjna (autor lub współautor kilku programów kształcenia akademickiego: komunikacja i psychologia w biznesie, psychologia w biznesie, pedagogika, biblioterapia, medioznawstwo, architektura informacji; promotor oraz recenzent prac dr. i mgr.)

Zainteresowania dodatkowe:

Psychologia zbieractwa; książka jako artefakt kulturowy; psychologia miejsca

Wybrane odznaczenia i wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora UMK w Toruniu za działalność organizacyjną (2016)
 • Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką i Naukową ACADEMIA (2013)

Wybrane publikacje (1996-2016):

 • Terapia słowa, Problemy Alkoholizmu 2001, nr 1.
 • Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2006.
 • Pomoc psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji, Szkoła Specjalna 2007, nr 4.
 • Kinoterapia – wprowadzenie do nowej techniki biblioterapeutycznej, [w:] Biblioterapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki, t. 2, red. M. Fedorowicz i T. Kruszewski, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2007.
 • Psychospołeczne aspekty zarządzania relacjami interpersonalnymi z klientami niepełnosprawnymi, Roczniki Naukowe WSB w Toruniu 2012, t. 11.
 • Przestrzenie biblioteki: o symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji, Toruń: Wyd. Naukowe UMK, 2012.
 • Psycholog biznesu jako koordynator komunikacji społecznej w przedsiębiorstwie – zadania a kompetencje, [w:] Przedsiębiorstwo, organizacja społeczna w strukturach sieci: doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, red. G. Główka, R. Sobiecki, Lublin: KUL, 2016.