Adres email:
info@ptt-terapia.pl
Adres pocztowy:
al. Mickiewicza 4/4, 85- 796 Bydgoszcz
NIP:
7811792263
Regon:
300148555
Konto bankowe:
BZ WBK SA  nr: 71 1090 1737 0000 0001 0445 1056