Zawód i specjalność

 • Psychoterapeuta
 • Psychopedagog
 • Socjoterapeuta
 • Profilaktyk społeczny
 • Terapeuta pedagogiczny
 • Nauczyciel dyplomowany
 • Wykładowca akademicki
 • Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli

Publikacje

 • Monografia pt. „Sex-Związki-Miłość” (Współczesne oblicza), Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, redakcja naukowa Bassam Aouil, Christian Imieliński, rok wydania 2017.
 • Tytuł artykułu: „Voyeryzm a jego wpływ na związek”
 • Współautor podręcznika wykładowcy pt. „Zapobieganie i metody kontroli korzystania z treści pornograficznych przez dzieci i młodzież” powstały w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2000.
 • Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, redakcja naukowa Bassam Aouil, Christian Imieliński, Karolina Nowak, rok wydania 2018. Monografia pt. „Seksualność bez szufladkowania w niepełnosprawności, chorobie i trudnych sytuacjach życiowych’’.
 • Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, redakcja naukowa Bassam Aouil, Christian Imieliński, Karolina Nowak, rok wydania 2018. Monografia, Tytuł artykułu: „Seksualna rzeczywistość młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.
 • Nowak. K (2018), Problematyczne zachowania seksualne dziecka -studium przypadku, [w:] Wychowanie na co Dzień, Toruń.
 • Nowak. K (2019), Pornografia jako jedno z ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży ku drodze do przestępczej aktywności seksualnej- studium przypadku, (red) prof. Bassam Aouil, dr Christian Imieliński, Karolina Nowak.
 • Nowak. K (2019), Zaburzenia nastroju i dysfunkcje seksualne w chorobie Hashimoto – autoimmunologiczne zapalenie tarczycy– studium przypadku (red) prof. Bassam Aouil, dr Christian Imieliński, Karolina Nowak.
 • Nowak K. (2020), Ryzyko wejścia na ścieżkę ryzykownych zachowań seksualnych oraz przestępczej aktywności seksualnej młodzieży z Zespołem Aspergera – studium przypadku [w:] Anita Kotlęga, Małgorzata H. Kowalczyk, Danuta Mackojć (red.), Kierunki działań w przestrzeni resocjalizacyjnej Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2020.
 • Nowak. K. (2021), Młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w postępowaniach sądowych oraz przed innymi organami ścigania w kontekście nieaprobowanych społecznie zachowań seksualnych – w kierunku izolacji czy oceny i terapii nieletnich? [w:] Małgorzata H. Kowalczyk. Danuta Mackojć (red.), Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2021.
 • Nowak. K (2022), Dzieci i młodzież w obliczu procesu seksualizacji [w:] Zeszyty Naukowe WSG, t. 40, seria: Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo, nr 7, (2022), Wydawnictwo uczelniane WSG.
 • Nowak K (2022) Polskie Towarzystwo Terapeutyczne. Monografia, redakcja naukowa K. Nowak,. Monografia pt. (Nie) zrozumiany świat ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży z zaburzeniami zachowania”.

Projekty i badania naukowe

 • Centrum Innowacyjnej Technologii Collegium Medicum/UMK Katedra Psychiatrii– członek zespołu „Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie” pod opieką prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicza.
 • Uczestnik- członek od 2017 r. Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji ERNAPE-PL, Uniwersytet Gdański, Zakład Pedagogiki Społecznej.
 • Lipiec-wrzesień 2017 r. funkcja konsultanta w zakresie seksuologii do powstałego podręcznika. Współautor podręcznika pt. „Zapobieganie i metody kontroli korzystania z treści pornograficznych przez dzieci i młodzież”. Podręcznik powstał pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med Aleksandra Araszkiewicza w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
 • Ekspert/Konsultant działań projektowych pn. „Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni absolwenci UKW” od 2016 r.
 • Projekt naukowy przy współpracy z SWPS- Sopot pt. „Rodzaj motywacji do nauki a osiągnięcia edukacyjne wśród uczniów szkoły podstawowej” – koordynowanie i przeprowadzenie badań grudzień 2016 r. – styczeń 2017 r.
 • Partner, realizator w europejskim projekcie „TABBY IN INTERNET”, przy współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013/2015.

Tytuły

 • Doktor z dziedziny nauk społecznych
 • Specjalista w zakresie psychoonkologii
 • Certyfikowany specjalista w zakresie seksuologii
 • Certyfikowany doradca w zakresie zdrowia psychicznego
 • Certyfikowany doradca w problemach partnerskich
 • Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorski

Funkcje

 • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego
 • Biegły sądowy w zakresie seksuologii oraz seksuologii dzieci i młodzieży, zachowań agresywnych i przemocy dzieci, młodzieży oraz dorosłych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy (www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl)
 • Kierownik Pracowni Edukacji, Terapii i Seksuologii Społecznej w Bydgoszczy
 • Kurator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy