Robert Florkowski

Psycholog kliniczny

Zawód i specjalność

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta rogersowski (podejście niedyrektywne, skoncentrowane na osobie).

Tytuły

Doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Funkcje

 • 2001-2002  Członek Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej
 • 2001-2002  współdziałający w ramach programu Socrates-Erasmus
 • 2002-2008 Wydziałowy Koordynator ds. Współpracy z Zagranicą
 • 2005-2008 Member of Project Advisory Group (PAG) working for Non-Formal Education through Outdoor Activities (NFE Project)
 • 2006  Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej programu Socrates-Erasmus
 • 2010-2014 Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki
 • 2017-2019  Członek zespołu organizacyjnego XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Zjazd odbył się w dniach 11-14 września 2019 we Wrocławiu. Hasło zjazdu: Ja., My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność.
 • 2017- 2023    Członek zespołu międzynarodowego projektu badawczego BOOST (akronim). Pełny tytuł projektu: Building social and emotional skills to boost mental health resilience in children and young people in Europe.  H2020 Program: Demographic change and well-being. Call: SC1-PM-07-2017: Promoting mental health and well-being in the young. Grant agreement No 755175.

Główne odznaczenia i wyróżnienia

Ośmiokrotny laureat nagrody EuGeniusza.  (Kategorie nagrody przyznawane są wyróżniającym się dydaktykom przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Nagrody przyznawane są w oparciu o głosowania studentów.)

Publikacje

 • Robert Florkowski, „Psychokontrola. Uwagi o powiązaniu psychoterapii z kontrolą społeczną”, w: „Fenomeny kontroli ciała”, (Red.) Banaszak E., Czajkowski P., Florkowski R., Difin Warszawa 2012, s. 97 – 128.
 • Ewa Banaszak, Robert Florkowski, „Rogerian style of interpersonal communication. Why it is not so simple?”. („Rogeriański styl komunikacji interpersonalnej. Dlaczego to nie jest takie proste?”) Artykuł opublikowany w International Journal of Speech & Language Pathology and Audiology, Synergy Publisher, 2014, Vol. 2, No. 1, E – ISSN: 2311-1917/14. pages 40-50.
 • Ewa Banaszak, Robert Florkowski, „Negocjowanie normalności. Ciała niepełnosprawne w mediach/The negotiation of normality. Disabled bodies in the media”, Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Fizjoterapia – Physiotherapy, t. 20, nr 4, 2012 Wrocław, s. 33-44 Artykuł opublikowany w wersji dwujęzycznej: polsko – angielskiej.
 • Ewa Banaszak, Robert Florkowski, Od konfliktu do współpracy. Rogeriański styl facylitacji konfliktów oraz kilka przeszkód w jego implementacji, w: Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Wydawnictwo Naukowe WNS Poznań 2014, s. 237-248  ISBN 987-83-62243-13-6
 • Ewa Banaszak, Robert Florkowski, Are the Lips for Speaking? Modus operandi of  Exclusion of Underage Sex Encounters (Czy usta są do mówienia? Modus operandi seksualnej ekskluzji osób poniżej wieku przyzwolenia), w: Wykluczenie i marginalizacja dzieci i młodzieży – wyzwanie czy klęska społeczeństwa obywatelskiego, Agnieszka Gołczyńska-Grondas, Marcjanna Nóżka (red.), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, s. 113-126, 49, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Artykuł opublikowany w języku angielskim. ISSN 0208-600X (wersja papierowa) ISSN 2353-4850 (wersja online)
 • Robert Florkowski, „Casus pedopaniki moralnej”, Kultura i Edukacja nr 3/2015, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 254-264 (10 punktów, czasopismo znajduje się w bazie European Reference Index for the Humanities, ERIH)
 • Robert Florkowski, „Doświadczanie i profilaktyka ataku paniki. Casus obrazowania rezonansem magnetycznym”, Fizjoterapia, numer 2/2014, Z powodu opóźnienia wydawniczego, numer przygotowywany był w roku 2015
 • Robert Florkowski, 1. „Niedotykalność. O dotykowych dylematach kultury Zachodu” s. 295-340. 2. „Modyfikacje ciała jako forma konformizmu i nonkonformizmu”, s. 341-382 w: „Trickster. Społeczno-kulturowe konteksty doświadczania ciała”, Dorota Majka-Rostek, Ewa Banaszak, Robert Florkowski, Paweł Czajkowski (red.).  Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 7-487, ISBN 978-83-65155-30-6
 • Robert Florkowski, Person-Centered Approach and Rehabilitation. Case of Power Struggle Between Paradigms: Medical vs Rogerian, 2017, s. 81-98, [Elisabete Silva, Clarisse Pais, Luis S. Pais (edit.)  Teaching Crossroads: 12th IPB Erasmus Week publisher: Instituto Politechnico de Braganca, Bragança Portugal.] ISBN: 978-972-745-225-5 Online version: http://hdl.handle.net/10198/13644
 • Dorota Majka-Rostek, Paweł Czajkowski, Robert Florkowski,  1. „Seks i seksualność w perspektywie nauk społecznych – wprowadzenie”, s. 9-21 2. Robert Florkowski, „Asfiksjofilia i kontrola. Nienormatywna praktyka w społeczno-kulturowej perspektywie”, s. 207-226, 3.  Robert Florkowski, „Nieheteronormatywność i kultura psychoterapii”, s. 227-249, w: Forum Socjologiczne, Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Dorota Majka-Rostek, Paweł Czajkowski, Robert Florkowski (red.), 8, 2017, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISSN 2083-7763, ISBN 978-83-229-3603-0
 • Florkowski Robert (2018) Paradygmat Carla Ransoma Rogersa w międzykulturowej perspektywie. „Fabrica Societatis”, No. 1/2018, s. 148-169 [dostęp: dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: www.fabricasocietatis.uni.wroc.pl, DOI: 10.34616/fs.18.1.148.169.
 • Florkowski Robert (2021). Pro i antynatalizm. Spór o sens życia i sposoby ratowania planety. „Fabrica Societatis”, No. 4, s. 129–158 [dostęp: dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: www.fabricasocietatis.uni.wroc.pl.
 • Robert Florkowski, Agata Wiza, Ewa Banaszak, The Rogerian Student-Centered Learning Approach and the Democratization of Education, Polish Sociological Review 2022;218(2):273–288, DOI https://doi.org/10.26412/psr218.07 (70pkt; 0.362 IF)
 • Ewa Banaszak, Robert Florkowski, Ida Laudańska-Krzemińska. Aleksandra Lubczyńska, Agata Wiza, Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów. Przewodnik dla nauczycieli. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2023. Podręcznik wydany w języku polskim i angielskim. Wersja angielska: The Socio-Emotional Competencies of Students: A Guide for Teachers. Obie wersje dostępne w Internecie (open access): https://bibliotekanauki.pl/books/10464982       https://bibliotekanauki.pl/books/11236534

Staże specjalistyczne

Staże odbyte jako psycholog kliniczny (diagnosta i psychoterapeuta):

 • od 1 stycznia do 31 grudnia 1992, King George  V Hospital, Durban,    Republic of South Africa,
 • od 1 stycznia do 30 czerwca 1993, Addington Hospital, Durban,     Republic of South Africa,
 • od 1 lipca do 31 grudnia 1993, King Edward VIII Hospital,  Durban, Republic of South Africa.

Realizacja szkoleń/warsztatów

2000-2004 Firma GDE PRACTIS, Poznań. Prowadzenie szkoleń (komunikacja interpersonalna, dynamiki grupowe, relacja z klientem, techniki sprzedaży) i zajęć integracyjnych między innymi dla pracowników  firm Volkswagen i Skoda.

Warsztaty z pracownikami szkół eksperymentalnych biorących udział w projekcie BOOST, 23-24 kwietnia 2022, Cel warsztatów: wzmocnienie dobrostanu personelu szkół. Kontekstem warsztatów były wydarzenia ostatnich lat, przede wszystkim pandemia (i związane z nią zmiany w pracy szkoły, konsekwencje w obszarze miękkich umiejętności uczniów i budowania szkoły jako społeczności itp.) oraz wojna w Ukrainie (związana z nią niepewność codzienności, uchodźctwo i przyjmowanie ukraińskich dzieci do polskich szkół).

Zainteresowania dodatkowe

Narciarstwo, żeglarstwo, szybownictwo, strzelectwo pneumatyczne, modelarstwo lotnicze, windsurfing, nurkowanie swobodne, rowerowanie, kino.