Tomasz Kruszewski

Gabinet psychoterapii betterMe

Zawód i specjalność

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Tytuły

dr hab.

Publikacje

  1. Irritability and anger in COVID-19 related tweets: its psychological content and dynamic (introduction to research of black swan event impact on stock market), [współaut. Joanna Michalak], 36th IBIMA Conference: 4-5 November 2020, Granada, Spain, [Norristown, Pa], International Business Information Management Association: 2020, s. 2814-2824.
  2. Do anthropomorphic service robots affect people’s sense of security? On the sidelines of the reflection on the future of the labour market in LIS, AIB Studi 2020, vol 60, no 1, s. 91-109.
  3. Psychological techniques of children’s library work with personal difficulties, Arşiv Dünyası 2019. Vol. 6, no 1, pp. 16-21.
  4. Uzależnienie od gier internetowych – opis badania i propozycja korekty postaw, [współaut. Magdalena Cyrklaff-Gorczyca], Rozprawy Społeczne 2018, nr 4, s. 46-55.
  5. Behawioralne aspekty psychoterapii par – komunikacja interpersonalna, [w:] Sex – Miłość – Związki: współczesne oblicza, red. Bassam Aouil, Christian Imieliński, Kraków: Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, 2017, s. 179-185.

Staże specjalistyczne

  • Università degli Studi di Firenze,
  • Stacja Badawcza PAU w Rzymie,
  • AdolphWurth Zentrum fur Geschichte der Psychologie

Realizacja szkoleń/warsztatów

szkolenia z zakresu wypalenia zawodowego, zarządzania sobą w czasie, redukcji stresu

Zainteresowania dodatkowe

Kognitywistyka