Drodzy Koledzy,
Pragnę przedstawić moją opinię i stanowisko wobec Ustawy o zawodzie psychologa i samorządu zawodowego psychologów, w nawiązaniu do pisma koordynatora Zespołu ds. Programowania Prac Rządu RP Pana Jacka Cichockiego z dnia 18 marca 2014 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zachęcam do zapoznania się z następnymi moimi uwagami oraz do ewentualnej dyskusji lub innych propozycji.

Proszę wysyłać wasze opinie na adres info@ptt-terapia.pl do 29 maja 20014 r. ze względu na konieczność wysyłania stanowisko PTT do końca maja.

Z wyrazami szacunku Prezes ZG PTT

Pobierz stanowisko