SZKOLENIE: „PRAKTYCZNA SOCJOTERAPIA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ”

Beneficjenci:

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, pedagodzy szkolni, wychowawcy.

 • Termin: 17 marca 2014 r. ( poniedziałek ) godz. 16.00-20.00
 • Koszt: 99 zł od osoby płatne przelewem na rachunek bankowy

BS RASZKÓW O/ OSTRÓW WLKP. 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343
(odbiór rachunków dla placówek i certyfikatów nastąpi w dniu realizacji szkolenia)

Zgłoszenia do dnia 13 marca br.

Prowadzący: BEATA SZURMIŃSKA

 • pedagog, socjoterapeuta, specjalista w zakresie resocjalizacji.
 • Posiada doświadczenie w zakresie procesu nauczania na różnorodnych poziomach edukacyjnych.
 • Obecnie w trakcie zdobywania uprawnień w zakresie psychoterapii rodzin.
 • Szefowa grup terapeutycznych organizowanych przez Caritas Diecezji Kaliskiej.

SZKOLENIE: „Psychologiczne wsparcie uczniów w szkole”

Beneficjenci:

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, pedagodzy szkolni.

 • Termin: 22 marca 2014 r. ( sobota) godz. 9.00-13.00
 • Koszt: 99 zł od osoby płatne przelewem na rachunek bankowy

BS RASZKÓW O/ OSTRÓW WLKP. 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343
(odbiór rachunków dla placówek i certyfikatów nastąpi w dniu realizacji szkolenia)

Zgłoszenia do dnia 19 marca.

Prowadzący: ADAM URBANIAK Trener, pedagog, terapeuta, wykładowca.

 • Specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, posiadający certyfikat w zakresie psychologii klinicznej. Autor publikacji w zakresie edukacji, procesu terapeutycznego realizowanego wobec dzieci, młodzieży; realizacji zadań w zakresie rehabilitacji kompleksowej.
 • Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Ukończył Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu we współpracy z Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Humanistyczno – Menedżerską Millenium w Gnieźnie. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, specjalistycznych warsztatów i szkoleń. Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Współpracuje m.in. z Instytutem Wolnej Myśli, Fundacją Republika Kobiet.

SZKOLENIE: „Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży w praktyce nauczyciela”

Beneficjenci:

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, pedagodzy szkolni.

 • Termin: 22 marca 2014 r. (sobota) godz. 14.00 – 18.00
 • Koszt: 99 zł od osoby płatne przelewem na rachunek bankowy

BS RASZKÓW O/ OSTRÓW WLKP. 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343
(odbiór rachunków dla placówek i certyfikatów nastąpi w dniu realizacji szkolenia)

Zgłoszenia do dnia 19 marca.

Prowadzący: ADAM URBANIAK Trener, pedagog, terapeuta, wykładowca.

 • Specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, posiadający certyfikat w zakresie psychologii klinicznej. Autor publikacji w zakresie edukacji, procesu terapeutycznego realizowanego wobec dzieci, młodzieży; realizacji zadań w zakresie rehabilitacji kompleksowej.
 • Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Ukończył Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu we współpracy z Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Humanistyczno – Menedżerską Millenium w Gnieźnie. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, specjalistycznych warsztatów i szkoleń. Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Współpracuje m.in. z Instytutem Wolnej Myśli, Fundacją Republika Kobiet.

Pełna informacja i formularz zgłoszeniowy.