Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej oraz Centrum Studiów Humanistycznych Wydział Polonistyki UJ zapraszają do udziału V Konferencji z cyklu Psychoterapia-Psychoanaliza pt. „Ciało, seksualność, tekst. Teoria a praktyka kliniczna”

Szczegóły na stronie konferencji: www.seksualnosc.psychoanaliza.com.pl

  • Termin: 21-23 marca 2014
  • Miejsce: aula Centrum Studiów Humanistycznych UJ, ul. Grodzka 64 w Krakowie.
  • Patroni honorowi: Konsul Generalny Francji, New Lacanian School, Polska Federacja Psychoterapii
  • Cel: psychoanalitycy lacanowscy chcą się spotkać: z psychoterapeutami, psychiatrami, literaturoznawcami, specjalistami od seksu by wymienić poglądy na temat traktowania kwestii seksualności, ciała w ich podejściu.
  • Odbiorcy: Konferencję adresujemy do zarówno do psychoterapeutów jak i naukowców oraz studentów.
  • Materiały konferencyjne: między innymi, program oraz streszczenia a po konferencji przewidziana publikacja.

W piątek, tj. 21 marca, po obradach zapraszamy do udziału w spektaklu pt.” Przebudzenie wiosny”. Szczególy na stronie konferencji w zakładce „Informacje praktyczne”

Organizatorzy wydaja zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji. Ponieważ konferencja oprócz wartości naukowych ma walory szkoleniowe mamy więc nadzieję, że zaświadczenia będą respektowane przez środowiska naukowe oraz większość liczących sięPolsce podejść psychoterapeutycznych. Prezentacje gości zagranicznych oraz dyskusja będzie tłumaczona z języka francuskiego na język polski.

Opłaty za konferencje są zróżnicowane.

Pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego maja wstęp bezpłatny chyba że zechcą nabyć teczkę z materiałami konferencyjnymi oraz zaświadczenie to wnoszą opłatę w wysokości 20 zł

Dla pozostałych studentów też znaczne ulgi.

Członkowie dwóch Krakowskiego oraz Warszawskiego Psychoanalizy Lacanowskiej NLS oraz członkowie Polskiej Federacji Psychoterapii – zniżki.

Serdecznie zapraszamy; nie będzie to czas stracony!
w imieniu organizatorów, Alina Henzel-Korzeniowska