Decyzją Zarządu Głównego PTT i zgodnie z regulaminem PTT została powołana Komisja ds. Certyfikatów PTT

Skład Komisji:

  1. Prezes PTT Bassam Aouil – Przewodniczący Komisji
  2. Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski – Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Mgr Karolina Nowak – Sekretarz Komisji
  4. Prof. dr hab. Józef Binnebesel – Członek Komisji
  5. Dr Christian Imieliński- Członek Komisji
  6. Mgr Alina Henzel – Korzeniowska – Członek Komisji
  7. Mgr Andrzej Komorowski – Członek Komisji