W najbliższym czasie wydany zostanie kolejny nr 9/2013 „Przeglądu Terapeutycznego” PTT.

Istnieje jeszcze możliwość rozszerzenia tego numeru o dodatkowe publikacje, prócz tych już zgłoszonych. Osoby zainteresowane szybkim wydaniem swojej nowej publikacji w jednej z form: artykuł / prezentacja / varia.

Proszę o odwrotne zgłoszenie tematu i formy – natomiast pełen tekst publikacji musi być nadesłany do 20 lutego 2013.

Z pozdrowieniami, Kazimierz Szczerba – Redaktor Naczelny