DIAGNOZ – MED – EDUKACJA
Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju
Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wrocławska 28

serdecznie zaprasza na kurs
w wymiarze 100 godz. dydaktycznych
„ARTETERAPIA W EDUKACJI I MEDYCYNIE”

Rozpoczęcie kursu: 15 kwiecień 2015 r.

Termin ukończenia: do 15 października 2015 r. (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych)

Adresaci kursu:

  • psycholodzy
  • pedagodzy
  • terapeuci
  • kadra pedagogiczna
  • specjalistyczna kadra medyczna

Forma kursu:

e- larningowo – stacjonarna (treści teoretyczne zaliczane przez internet, zajęcia praktyczne realizowane w siedzibie Centrum.

Pozostałe szczegóły:

Zapisy do 14 kwietnia w siedzibie Centrum DIAGNOZ – MED – EDUKACJA w Ostrowie Wielkopolskim lub poprzez Sekretariat Centrum pod nr tel. 505-59-49-01

Koszt kursu to 450 zł płatne jednorazowo (do 15 kwietnia) lub w trzech równych ratach po 150 zł (płatne do 15 danego miesiąca)

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu zatwierdzone przez Radę Naukową Centrum.

DYREKTOR MERYTORYCZNY: mgr Adam Urbaniak

Bank Spółdzielczy w Raszkowie o/ Ostrów Wielkopolski: 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343

DIAGNOZ – MED – EDUKACJA
Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju
Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wrocławska 28

serdecznie zaprasza na kurs
w wymiarze 60 godz. dydaktycznych
„Język migowy”

Adresaci kursu:

  • psycholodzy
  • pedagodzy
  • terapeuci
  • kadra pedagogiczna
  • specjalistyczna kadra medyczna

Forma kursu:

Stacjonarna, realizowana w siedzibie Centrum ( tryb weekendowy 10 -20 godzin w miesiącu realizowane w soboty lub niedziele w oderwaniu od pracy – 2 zjazdy 10 godzinne w miesiącu)

Pozostałe szczegóły:

Zapisy do 14 kwietnia w siedzibie Centrum DIAGNOZ – MED – EDUKACJA w Ostrowie Wielkopolskim lub poprzez Sekretariat Centrum pod nr tel. 505-59-49-01

Koszt kursu to 580 zł płatne jednorazowo (do 15 kwietnia) lub w trzech ratach 200 zł + 200 zł + 180 zł (płatne do 15 danego miesiąca)

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu zatwierdzone przez Radę Naukową Centrum.

DYREKTOR MERYTORYCZNY: mgr Adam Urbaniak

Bank Spółdzielczy w Raszkowie o/ Ostrów Wielkopolski: 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343