SEKS – MIŁOŚĆ – ZWIĄZKI
(Współczesne oblicza)

Monografia pod redakcją Bassam`a Aouil`a i  Christiana Imielińskiego


Spis Treści

 1. Od redaktorów ..
 2. Andrzej Komorowski. Od żądz do uniesień, czyli co było pierwsze- jajo czy  kura?
 3. Bassam Aouil. Męski kryzys seksualny u mężczyzn – prawda czy fałsz?
 4. Elżbieta Żytyńska-Chwast. Empatia w związku małżeńskim.
 5. Alina Henzel – Korzeniowska. Wokół miłości. Rozważania z perspektywy psychoanalizy lacanowskiej”
 6. Olga Pytel,  Zbigniew Lew-Starowicz, Christian Imieliński, Monika Szymańska. Typy miłości według Johna Lee a fantazje seksualne.
 7. Agnieszka Cichowska;  Zbigniew Lew-Starowicz; Monika Szymańska, Christian Imieliński. Psychospołeczne następstwa wczesnej inicjacji seksualnej.
 8. Patrycja Cyrych. Style przywiązania a relacje partnerskie we wczesnej dorosłości.
 9. Bassam Aouil, Kinga Iwańska. Styl przywiązania a satysfakcja seksualna młodych dorosłych.
 10. Agnieszka Małkowska. Rozpad związków formalnych (małżeństw) w kontekście seksualności.
 11. Karolina Nowak. Voyeuryzm a jego wpływ na związek.
 12. Bassam Aouil. Marta Bogacka. Funkcjonowanie seksualne dorosłych kobiet z niepełnosprawnością ruchową.
 13. Bassam Aouil, Agnieszka Wnuk. Treningi tantry a satysfakcja partnerów z życia seksualnego w związku.
 14. Tomasz Kruszewski. Behawioralne aspekty psychoterapii par – komunikacja interpersonalna.