Przegląd Terapeutyczny to internetowe czasopismo naukowe  będące oficjalnym organem PTT ukazującym się w cyklu półrocznym od 2006 r. (aktualnie dostępnych jest 8 numerów) . W czasopiśmie opublikowane są – zarówno w formie tekstowej, jak i prezentacji multimedialnych – prace poglądowe (teoretyczne) oraz empiryczne, dotyczące różnych obszarów kwalifikowanej terapii. W czasopiśmie zamieszczamy także recenzje różnych opracowań naukowych oraz informacje na temat wydarzeń ważnych dla rozwoju terapii w zakresie teorii, działalności klinicznej i kształcenia specjalistów. Kolejny numer 9/2011 jest w przygotowaniu.