Zarząd Główny PTT zatwierdził nowy Regulamin Komisji Rekomendacyjnej odnośnie procedur uzyskania Certyfikatów PTT.

Regulamin można pobrać ze strony lub bezpośrednio: Regulamin Kmisji ds Certyfikatów dla ZG.