W imieniu ustępującego ZG oraz nowo wybranego ZG PTT na najbliższą kadencję 2016r. – 2020r. pragnę podziękować wszystkim tym spośród członków naszego PTT, którzy mnie wspierali w minionej kadencji i będą wspierać w kolejną.

Serdecznie dziękuję również wszystkim członkom, którzy brali udział w organizowaniu i prowadzeniu Sympozjum pt. „Miłość – Seks – Związki” oraz za wsparcie podczas Walnego Zgromadzenia.

Gorąco zapraszam wszystkich członków do aktywnego udziału w życiu PTT.

Prezes ZG PTT
Bassam Aouil