Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego w składzie:

  • Prof. Ph. D. Bassam Aouil – Prezes
  • Prof. dr. hab. Lechosław Gapik – Wiceprezes
  • Dr med. Christian Imieliński – Wiceprezes

stanowczo protestuje przeciwko postępowaniu p. red. Tomasza Patory, który przygotował i opublikował w programie „TVN Uwaga” 18 maja 2011 materiał stanowiący nieuprawnioną ingerencję w działalność naszego Towarzystwa i niektórych jego Członków a także zawierający błędy merytoryczne dotyczące składu osobowego i działalności PTT.

Pełna treść oświadczenia dostępna jest do pobrania tutaj.