Gdańsk 2019-01-13 godzina 20:00 – Światełko do nieba. Światełko do nieba stało się krzykiem płomieniem do Nieba Jak się to mogło stać, JAK?

Miłość i nienawiść nie ma barw politycznych…

Wierzmy, że tworzone dobra z miłości przekracza granicę barwy polityczne, rasę, wyznanie. Wierzmy, że ZAWSZE DOBRO I ZGODA BUDUJE..

Nienawiść również przekracza granice, barwy polityczne, rasę, wyznanie i ONA ZAWSZE NISZCZY, rujnuje życie, psychikę, i duszę. Wiemy z naszych codziennych doświadczeń terapeutycznych, że nienawiść  ZATRUWA człowieka, rodzinę, społeczeństwa.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego pragną wyrazić głębokie wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

Jesteśmy głęboko poruszeni tym brutalnym aktem przemocy. W chwili, gdy przez nasz kraj przetacza się fala wzajemnej nienawiści, gdy zaczynamy dzielić się na Nas i Nich, dotyka nas szczególna refleksja na temat podmiotowości i człowieczeństwa.

NIE DAJMY SIĘ WCIĄGNĄĆ W DEHUMANIZOWANIE DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

Wojny nie prowadzą państwa, wojny nie prowadzą narody, wojnę prowadzą ludzkie z nienawiścią w sercu.

Każdy z nas ma bogaty potencjał dobra i zła. To od każdego z nas zależy, co w danej chwili zwycięży. Nie możemy tolerować nienawiści. Viktor E. Frankl w paranoi obozu koncentracyjnego, w kakofonii nienawiści w absurdzie holocaustu znajduje iskierkę osobistej wolności, WOLNOŚCI OD NIENAWIŚCI..”  Jestem wolny bo mogę nie nienawidzić”. !

Jako terapeuci na co dzień próbujemy pomóc naszym klientom i pacjentom żyć lepiej, pełniej i szczęśliwiej. Dobrze wiemy, jak niezwykle ważne jest zrozumienie, pokora, ale także konsekwencja w działaniach. Jesteśmy wszyscy ludźmi, naszą największą wartością jest godność i szacunek dla drugiego człowieka.

Szanujmy siebie samych, szanujmy się nawzajem. Żyjmy razem ze sobą, żyjmy obok siebie, ale nie przeciwko sobie. Głęboko wierzymy, że to jest możliwa i dobra droga.

W imieniu ZG PTT, Bassam Aouil –  Prezes