W listopadzie 2023 r. będzie podpisane Porozumienie (umowa) o współpracy między Sekcją Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Ukraińskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, Lwowską Regionalną Organizacją Pozarządową; Ukraiński Instytut Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz Poradnictwa Psychologicznego; a Polskim Towarzystwem Terapeutycznym.

Celem umowy jest konsolidacja wysiłków i możliwości Stron na rzecz wzajemnej pomocy, współpracy i uzyskania pozytywnego rezultatu w rozwoju edukacyjnych projektów szkoleniowych Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, wzmocnienie jedności przestrzeni edukacyjnej, w potwierdzeniu priorytetu sfery świadczenia usług edukacyjnych i pomocy psychoterapeutycznej dla rozwoju zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w poprawie jakości edukacji, w rozwoju edukacji niepaństwowej, w tym prywatnej, osiągnięcie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji zgodnie z potrzebami i wymaganiami edukacyjnymi dzieci i młodzieży.