Program Sympozjum Naukowego i Walnego Zgromadzenia PTT, w dniu 12 listopada 2016

Obrady: Hotel Klub Kuźnia

85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska 67. Tel/fax: (52) 52 321-31-70, tel.kom. 606 213 939 , http://www.hotelkuznia.pl.

Usługa hotelowa w terminie 11/12.11.2016r.:

 • pokój jednoosobowy z śniadaniem w cenie 139,00zł./ brutto doba
 • pokój dwuosobowy z śniadaniem w cenie 189,00zł./ brutto doba.

10.00 – 10:15 Rejestracja uczestników

10:15 – 10:30 Otwarcie obrad, komunikaty i wręczenie Certyfikatów PTT

10:30 – 12.30 Sympozjum Naukowe „ Miłość – Seks – Związki” w formie panelu dyskusyjnego

Uczestnicy Sympozjum:

 • Bassam Aouil (moderator), Dr Alina Henzel – Korzeniowska, Mgr Andrzej Komorowski,
 • Dr Christian Imieliński, Prof. Józef Binnebesel, Prof. Marek Sokołowski, Prof. Wojciech Otto,
 • Prof. Tomasz Kruszewski.

Agenda

 • 12:30 – 13.00 Otwarta dyskusja
 • 13.00 – 14.00 PRZERWA NA LUNCH
 • 14.00 WALNE ZGROMADZENIE – I termin
 • 14.30 WALNE ZGROMADZENIE – II termin

Program obrad:

 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
 • Sprawozdanie Zarządu Głównego PTT
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 • Modyfikacja Statutu PTT – głosowanie w sprawie przyjęcia
 • Wybory Komisji Skrutacyjnej
 • Wniosek o absolutorium dla ZG PTT
 • Wybory Prezesa i Członków Zarządu Głównego PTT
 • Wybory Komisji Rewizyjnej PTT
 • Wybory Sądu Koleżeńskiego PTT
 • Deklaracja programowa nowego ZG PTT
 • Wolne wnioski , sprawy bieżące (Sekcje, Certyfikaty, Odznaczenia)
 • Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

UWAGA:

 • Sympozjum jest ogólnodostępne dla Członków PTT i innych osób zainteresowanych problematyką
 • Udział w Sympozjum Naukowym jest bezpłatny a uczestnicy Sympozjum otrzymują „Potwierdzenie uczestnictwa” punktowane przy pozyskiwaniu Certyfikatów PTT
 • Lunch dla członków PTT jest bezpłatny
 • W czasie rejestracji można uregulować zaległe składki członkowskie

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

 • Bassam Aouil (Ph.D)
 • Mgr Karolina Nowak
 • Mgr Agnieszka Wnuk

Email kontaktowy: prezes@ptt-terapia.pl , tel. 690139441