Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa terapeutycznego ogłaszamy nabór tekstów do recenzowanej monografii naukowej wieloautorskiej, która ukaże się najpóźniej wiosną 2021 roku.

W imieniu redaktorów zachęcam Autorki i Autorów, zarówno praktyków, jak i badaczy do przesyłania tekstów związanych z tą problematyką w terminie do końca stycznia 2021r.

Adres do korespondencji: prezes@ptt-terapia.pl

Tekst powinien mieć nie więcej niż 24 tysięcy znaków (z przypisami i listą prac cytowanych) i być dostosowany do standardów cytowania/przypisów. Prosimy o dołączenie biogramu naukowego (500-700 znaków ze spacjami), afiliacji, listy prac cytowanych i abstraktu w języku polskim i angielskim ze słowami kluczowymi.

Uwaga: nie wszystkie teksty muszą mieć charakter naukowy, jesteśmy zainteresowani także esejami – takie teksty nie będą poddane procesowi recenzowania naukowego, ale ocenione przez redakcję.

W imieniu redaktorów

Bassam Aouil – Prezes ZG PTT