W dniu 08.11.2023 r. została podpisana na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UKM w Toruniu zapowiadana umowa o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Terapeutycznym, reprezentowanym przez Prezesa ZG Prof. Bassama Aouila i z udziałem członka ZG Pana Prof. Józefa Binnebesela „ojcem chrzestnym i głównym pomysłodawcę tej umowy” oraz Pani Prof. Ditta BaczałaZ-ca Dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych UMK , a Sekcją Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Ukraińskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, Lwowską Regionalną Organizacją Pozarządową „Ukraiński Instytut Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz Poradnictwa Psychologicznego” reprezentowanym przez Prof.  Halyna Katolyk.  

Celem umowy jest konsolidacja wysiłków i możliwości Stron na rzecz wzajemnej pomocy, współpracy i uzyskania pozytywnego rezultatu w rozwoju edukacyjnych projektów szkoleniowych Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, wzmocnienie jedności przestrzeni edukacyjnej, w potwierdzeniu priorytetu sfery świadczenia usług edukacyjnych i pomocy psychoterapeutycznej dla rozwoju zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w poprawie jakości edukacji, w rozwoju edukacji niepaństwowej, w tym prywatnej, osiągnięcie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji zgodnie z potrzebami i wymaganiami edukacyjnymi dzieci i młodzieży.