Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu zaprasza do udziału w seminarium „Wielkopolska piecza zastępcza – rok po zmianie przepisów”, które odbędzie się 17 grudnia 2012 r. (poniedziałek) w godz. 9:00-14:00 w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Udział w seminarium jest bepłatny. Liczba miejsc ograniczona.

W programie:

  • Prezentacja raportu „Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce”, Anna Zakrzewska (Public Profits)
  • Piecza zastępcza – od przepisów do rzeczywistości i z powrotem, prof. Marek Andrzejewski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka Instytutu Nauk Prawnych PAN)
  • Realizacja Ustawy o Pieczy Zastępczej – doświadczenia poznańskie, Marek Oziemkowski (MOPR Poznań)
  • Program wspierania pieczy zastępczej, Barbara Grenda (ROPS Poznań)
  • Szkolenie i wspieranie rodzin zastępczych z perspektywy działalności Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu, Anna Hamrol, Katarzyna Sroka, Kinga Żołnowska
  • Panel dyskusyjny

Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny są dostępne na naszej stronie internetowej www.kopd.poznan.pl

Seminarium jest realizowane w ramach projektu „Poznańska Poradnia Rodzinna” współfinansowanego ze środków Miasta Poznania