Tysiące uchodźców z Syrii znalazło schronienie w północnym Libanie – w Akkar. To rolniczy, najbiedniejszy region tego kraju. Warunki życia są tam bardzo ciężkie. Napływający do Syrii ludzie potrzebują podstawowych środków do życia: żywności, lekarstw, sprzętów i ubrań.

Caritas Polska pozostaje w stałym kontakcie z Caritas Libanu, która prowadzi centra pomocy dla uchodźców. Obecnie Caritas Libanu rozpoczyna realizację projektu skierowanego do 2700 uchodźców z Syrii, którzy przebywają w północnym Libanie. Celem projektu jest zapewnienie godnych warunków dla uchodźców. Pomoc obejmie zakup żywności, lekarstw, sprzętów i ubrań, środków czystości. Zapewniona zostanie również pomoc psychologiczna.

Kilka dni temu Caritas Polska odwiedził prof. Bassam Aouil, wykładowca Instytutu Psychologii UKW w Bydgoszczy, który opowiedział nam o sytuacji uchodźców syryjskich: – Wiele osób straciło dach nad głową w wyniku ostrzału i bombardowań dzielnic mieszkaniowych w Hims. Nie jest znana liczba rannych, ale z pewnością jest ich bardzo dużo. Wiem z nieoficjalnych źródeł, że tylko w ostatnim miesiącu w Hims przeprowadzono ok. 350 amputacji kończyn. Pomoc medyczna jest organizowana w domach, piwnicach i garażach. Ludzie boją się zgłaszać do szpitali, gdzie wyłapują ich tajne służby – relacjonował.

Sytuacja w Syrii jest dramatyczna. Od ponad 11 miesięcy z powodu polityki krwawego tłumienia protestów proreformatorskich zginęło ponad 8500 osób, w tym ponad 500 dzieci i więcej niż 300 kobiet, szczególnie w mieście Hims (Homs), które jest głównym ośrodkiem rewolty syryjskiej. Cząstkowe statystyki podają, że bez źródeł utrzymania z powodu śmierci głowy rodziny albo jego aresztu żyje ponad 60 tys. rodzin. Liczba uchodźców jest płynna ze względu na wciąż zmieniającą się sytuację. Przypuszcza się, że aktualnie na terenie Libanu znajduje się około 10 tys. uchodźców, przebywających w dwóch regionach: na północy w rejonie Trypolisu oraz w Dolinie Bekaa na granicy z Syrią. Osoby te znajdują się w dramatycznej sytuacji ze względu na fakt, iż rząd Libanu nie uznaje ich za uchodźców, a pomoc z krajów arabskich nie dociera, co ma miejsce w przypadku uchodźców znajdujących się w Jordanii czy Turcji.

Film o sytuacji i potrzebach uchodźców http://unhcr.org/v-4dfc78aa6

Jak pomóc?

WYŚLIJ SMS o treści POMAGAM pod NUMER 72 052
koszt 2,46 zł z VAT

AKCJA SMS-owa TRWA od 27 LUTEGO do 4 MARCA br. WSZYSTKIE SMS-y O TREŚCI POMAGAM WYSŁANE POD NUMER 72052 W TYM OKRESIE ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA POMOC SYRYJSKIM UCHODŹCOM.

Osoby i instytucje, które chcą wspomóc akcję pomocy poszkodowanym mogą dokonywać wpłat na konto:

CARITAS POLSKA

ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem: SYRIA

Więcej informacji:

Katarzyna Sekuła
tel. 501 333 747