Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego – uprzejmie proszę o zapoznanie się z następującą informacją:

W roku 2010 opinia publiczna została zaskoczona doniesieniami medialnymi na temat metody terapii psychologicznej stosowanej przez prof. UAM Lechosława Gapika w jego prywatnym Gabinecie  Psychoterapii. Terapii tej przypisano cechy molestowania seksualnego, co znalazło swój dalszy ciąg w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym zakończonym wyrokiem czterech lat bezwzględnego  pozbawienia wolności oraz sześcioletnim zakazem prowadzenia działalności psychoterapeutycznej i seksuologicznej. Wyrok ten został odbyty w całości i obecnie prof. Gapik od ponad dwóch lat jest na wolności… – jest to fragment wprowadzenia prof. Stanisława Sierpowskiego do artykułu opublikowanego w ROCZNIKU LESZCZYŃSKIM, t. 20, 2020, s. 267–285 będącego skróconą wersją rozmowy zatytułowanej PSYCHOLOG ZA KRATAMI. Pełna wersja tego tekstu jest obecnie dostępna na mojej stronie internetowej https://feniks2018.pl/publikacje.html.

Wyrażając zgodę na publikację mojej rozmowy przeprowadzonej z prof. Stanisławem Sierpowskim, przewodniczącym Rady Redakcyjnej ROCZNIKA LESZCZYŃSKIEGO, kierowałem się chęcią upowszechnienia prawdy o zaistniałych faktach, uprzednio nader często opisywanych i komentowanych z ich wyrazistą nieznajomością. Ponadto, z obecnej perspektywy uważam, że były to wydarzenia skłaniające do szerszej refleksji nad wieloma psychologicznymi, prawnymi i penitencjarnymi aspektami przedmiotowej sprawy. Z wydania drukiem pełnej wersji tej rozmowy (w formie oddzielnej broszury) zrezygnowaliśmy jednak ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii. Dlatego, jeśli Szanowni Państwo uznacie to za stosowne proszę udostępnić przesłany link osobom potencjalnie zainteresowanym tym tematem.

Z poważaniem
Dr hab. Lechosław Gapik
(Założyciel i Prezes PTT w latach 2005 – 2011)