Szkolenie Rozpoznanie i pierwsza interwencja w przypadku wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi (psycholodzy szkolni, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy w świetlicach) i ma charakter warsztatowy. Zakres tematyczny to mi.in.: przekonania nt. wykorzystywania seksualnego dzieci i ich wpływ na sposób postępowania, rozwój seksualny dziecka, symptomy wykorzystania seksualnego.

Identyfikowanie czynników ryzyka wpływających na problem krzywdzenia i zaniedbywania małych dzieci – bezpłatne szkolenie dla specjalistów (Oborniki Wlkp.)

Jak przedszkole/szkoła może pomóc dzieciom, których rodzice się rozstają? – bezpłatne seminarium w Lesznie

Ochrona więzi emocjonalnych dziecka z obojgiem rodziców – szkolenie dla specjalistów

Szkolenie na Mediatorów Rodzinnych – moduł B, kurs uzupełniający 40 godz. dla osób, które ukończyły kurs podstawowy (40 godz.)

Grupa psychoedukacyjna dla kobiet – ofiar przemocy w domu

Adresatami szkolenia są kobiety, będące ofiarami przemocy domowej (uczestniczki zgłaszają się same lub kierowane są do TKOPD przez inne instytucje). Grupa wsparcia ma charakter edukacyjno – terapeutyczny. Poszczególne spotkania ułożone są w taki sposób, aby stopniowo wprowadzić uczestniczki grupy w problematykę przemocy, uczyć, czym jest przemoc, jakie są jej rozmiary, konsekwencje, jak się przed nią ustrzec.

Szczegółowe informacje tutaj