DIAGNOZ – MED – EDUKACJA
Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju Człowieka
w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Wrocławska 28 III piętro (budynek NZOZ Medicor obok Rossmana)

zaprasza na szkolenie w dniu 25 maja 2013r. (sobota godz. 10.00-16.00)

p.t. „TECHNIKI MASAŻU I REKREACJI ( PRZERWY ŚRÓDLEKCYJNE)
W PROCESIE EDUKACJI WSRÓD DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”

Adresaci szkolenia: nauczyciele, wychowawcy

Czas trwania: 6 godzin zegarowych

Koszt: 120 zł od osoby płatne przelewem na rachunek bankowy BS RASZKÓW O/ OSTRÓW WLKP. 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343

Placówka zapewnia: wydanie zaświadczeń, serwis kawowy.

Wymagania: swobodny strój, karimata.

Założenia szkoleniowe: uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. projektowania przerw śródlekcyjnych, jako wzbogaconej formy działań w obszarze edukacji, będących jednocześnie konkurencją dla innych placówek oświatowych. Każdy z uczestników będzie miał możliwość ćwiczeń z trenerem, jak również indywidualnie, w parach.

IWONA KAŁUŻA

Trenerka, edukatorka, nauczyciel masażu, działaczka na rzecz rozwoju edukacji w kreatywnym podejściu do nauki i pracy. Realizatorka wielu projektów adresowanych wobec młodzieży, osób dorosłych w zakresie aktywizacji w edukacji, rozwoju fizyczno – motorycznym, innowacyjnym podejściu do procesu usprawniania m.in. rehabilitacja fizyczna i zawodowo – społeczna, kładzie duży nacisk na podnoszenie jakości funkcjonowania i użyteczności kadr w miejscu pracy. Trener m.in. w Fundacji Republika Kobiet w Gdańsku, szkoleniowiec Instytutu Wolnej Myśli w Gdańsku.

Formularz zgłoszeniowy