Wręczenie Certyfikatów PTT podczas Warsztatu ” Psychopatologia stanów zakochania”, w Bydgoszczy 30.06.2018.

Dziękuję wszystkim uczestnikom Warsztatu za zaufanie do PTT i zapraszamy na kolejne szkolenia i warsztatów.

Prezes ZG PTT
Bassam Aouil