Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu zaprasza na szkolenia:

Dla specjalistów:

Przyjaciele Zippiego

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-7 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. więcej…

Szkolenie na Mediatora Rodzinnego – kurs podstawowy

Szkolenie składa się z trzech sesji warsztatowych, umożliwiających zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji rodzinnych osobom, które nie posiadają przygotowania w tym zakresie (choć mogą dysponować dużym doświadczeniem w obszarze innych form pracy z rodziną). więcej…

Rodzina w kryzysie rozstania – jak skutecznie chronić dzieci przed przemocą emocjonalną.

Szkolenie to adresowane jest do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych i kuratorów, mediatorów, którzy na co dzień towarzyszą dorosłym i dzieciom w trudnym procesie rozpadu rodziny.

Czy naprawdę zrobiliśmy wszystko, by ocalić związek? Czy i jaką prawdę mają poznać dzieci? Z kim mają mieszkać? W jaki sposób mają spotykać się z drugim rodzicem? A może opieka naprzemienna?  Co czują w tej sytuacji dzieci? Jak zadbać o ich potrzeby emocjonalne? Dlaczego moje dziecko mówi, że  mnie nienawidzi? Czy dzieci wybaczają odejście? – to tylko niektóre z wielu pytań, które mogą usłyszeć osoby pracujące  z rodzicami i ich dziećmi.

więcej …

Już niebawem podamy terminy szkoleń:

  • Dziecko w rodzinie uzależnionej – przeznaczone dla specjalistów
  • Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice – przeznaczone dla rodziców

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Garbary 97/8
61-757 Poznań
szkolenia@kopd.poznan.plwww.kopd.poznan.pl
www.facebook.com/tkopd.poznan