Polskie Towarzystwo Badań Nad Stresem Traumatycznym
ma zaszczyt zaprosić na Trening EMDR (Cz. 1)
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing*)

Prowadzący: dr Udi Oren – Przewodniczący Europejskiego Towarzystwa EMDR, wybitny psycholog kliniczny oraz trener EMDR Europe oraz EMDR Institute w Californii, USA. Dr. Oren pełni funkcję Przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa EMDR (EMDR Europe Association’s President) – organizacji zrzeszającej wszystkie towarzystwa EMDR zlokalizowane na terenie Europy – od 2007 roku. Wykładał w Harvard Medical School w Bostonie oraz w University Medical School w Tel-Avivie. Prowadził warsztaty szkoleniowe EMDR w Europie, Azji i Afryce.

Termin szkolenia: 21-24 września, 2012 r.

Miejsce: Kampus Centralny Uniwersytetu Warszawskiego, ul Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, gmach dawnej Biblioteki UW

Szkolenie premiowane jest 10 punktami w ramach procedury Certyfikatu z Psychotraumatologii Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS)

Koszt treningu:

  • 2350 zł,
  • 2200 zł – dla Członków PTBST

Zasady naboru Uczestników:

Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym szkoleniu:

  • Psychoterapeutów
  • Lekarzy psychiatrów
  • Psychologów pracujących z osobami po traumie, z kilkuletnim stażem (np. w ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach dla ofiar przemocy, psychologów ze służb mundurowych)
  • Słuchaczy szkół psychoterapii (po 3 roku).

Osoby zainteresowane udziałem w treningu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.ptbst.org.pl/pl/component/content/article/94-warsztat-szkoleniowy-emdr, jak również o przesłanie zaliczki w wysokości:

  • 750 zł
  • 600 zł – dla Członków PTBST

Na konto Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym

nr konta: 96 1160 2202 0000 0001 0782 4470

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorzy (Zarząd PTBST) zastrzegają sobie prawo weryfikowania kwalifikacji uczestników ze względu na podane powyżej kryteria. W przypadku braku zakwalifikowania Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty zaliczki.

Dodatkowe informacje na temat szkolenia możecie Państwo uzyskać kontaktując się z Sekretariatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym:

  • e-mail: sekretariat@ptbst.org.pl
  • tel.: 694 963 336

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

U podstaw idei terapii psychologicznej EMDR legło odkrycie dr Francine Shapiro, która stwierdziła ustępowanie myśli intruzywnych wraz z szybkimi ruchami gałek ocznych.

Początkowo podejście rozwinęło się jako metoda leczenia Zaburzenia po Stresie Traumatycznym (PTSD), odnosząc ogromny sukces w pracy z weteranami wojny w Wietnamie oraz z osobami po gwałcie. W 2000 roku terapia EMDR została uznana przez International Society for Tramatic Stress Studies jako efektywny sposób leczenia PTSD. Podobne stanowisko w sprawie nowej metody leczenia zajęły później w Irandii: The North Ireland Department of Health (2005) oraz National Istitute of Clinical Excellence w Wielkiej Brytanii (2005). EMDR zostało również uznane za potwierdzoną badaniami, wysoce efektywną metodę zalecaną następnie przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Terapia EMDR łączy elementy wielu terapeutycznych podejść psychologicznych w zwartą formułę, jej cechą wyróżniającą jest jednak aspekt neurofizjologiczny.

Dzisiaj, po ponad dwudziestu latach doświadczeń, coraz częściej tłumaczy się ową – odkrytą przez Francine Shapiro – redukcję lęku jako efekt bilateralnej stymulacji mózgu, który można osiągnąć zarówno za pomocą ruchu gałek ocznych jaki i tappingu lub stymulacji dźwiękowej.