Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na I Międzynarodową Konferencję Naukową „WWW. CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI”, która odbędzie się w dniach 12-13 marca 2013 r i której.

Organizatorzy konferencji:

Katedra Pedagogiki oraz Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Cyberprzestrzeń stanowi środowisko funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, a w szczególności młodego pokolenia. Jest to obszar otwierający nowe możliwości w zakresie edukacji, komunikacji, realizacji zadań zawodowych i wypoczynku. Oprócz swoich niewątpliwych zalet, cyberprzestrzeń stwarza wiele zagrożeń, z którymi muszą się zmierzyć przedstawiciele nauk społecznych, humanistycznych i technicznych.

Przedmiotem rozważań pragniemy uczynić zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnego człowieka w wirtualnej przestrzeni, na wszystkich etapach jego życia i rozwoju. Celem konferencji jest określenie obszarów, zasad i metod korzystania z multimediów we współczesnym środowisku edukacyjnym i wychowawczym oraz przedstawienie możliwości i problemów związanych z miejscem i rolą mediów elektronicznych w społeczeństwie.

Do uczestnictwa zapraszamy pracowników naukowych, pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów, przedstawicieli instytucji oświatowych oraz osoby reprezentujące organizacje zajmujące się tą problematyką.

www.wsb.edu.pl/cyberprzestrzen2013

Więcej informacji w załączonym dokumencie pdf.