W związku z prowadzonymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pracami nad uchyleniem obowiązującej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz pracami nad przygotowaniem projektu nowej regulacji zawodu psychologa, uprzejmie zapraszam na spotkanie poświęcone w/w zagadnieniom, które odbędzie się w dniu 1 marca 2013 r. o godz. 11.00, sala 103 w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5.

Więcej informacji znajdą Państwo w tym załączniku.