Placówka Gabinetu Pomocy Pedagogicznej I Arteterapii w Ostrowie Wielkopolskim
&
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICOR w Ostrowie Wielkopolskim
mają zaszczyt zaprosić na:

Warsztat metodyczno – terapeutyczny w dniu 28 stycznia 2012r.
(sobota w godz. 10.00-15.00)

 

I część: godz. 10.00-12.45

„Praktyczne rozwiązania – formy, metody pracy z dzieckiem/uczniem/podopiecznym o specjalnych potrzebach edukacyjnych w stopniach : lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim”.

II część: godz. 13.00-15.00

„Trening biofeedback – aktywizacja mózgu w intensywnej pracy umysłowej dziecka/ucznia/podopiecznego”.

Warsztaty skierowane głównie do:

 • nauczycieli,
 • pedagogów szkolnych,
 • psychologów,
 • terapeutów,
 • instruktorów
 • i wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Prowadząca warsztaty:

mgr Danuta Garczarek

 • pedagog specjalny w Zespole Szkół Specjalnych, terapeuta w Ostrowskim Centrum Hipoterapii.
 • neuroterapeuta EEG Biofeedback
 • terapeuta metodą Tomatisa – stymulacja audio-psycho-lingwistyczna
 • terapie prowadzone z dziećmi (wczesne wspomaganie) i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi, z autyzmem, z ADHD, ADD i dysleksją
 • członek Polskiego Towarzystwa Biofeedbacku i Psychofizjologii Stosowanej
 • uczestnik Międzynarodowych Konferencji Naukowo – Szkoleniowych:
  • Postępy w neuroterapii
  • Niemożliwe staje się możliwe – rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii
  • Kiedy mózg pracuje inaczej – postrzeganie, ruch, emocje, komunikacja
   organizowanych przez: 

   • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
   • Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii
   • Międzynarodowy Instytut EEG Biofeedback – Praga, Czechy
   • Centrum Zdrowia Psychicznego – Jesenik, Czechy
 • neuroterapeuta w Ostrowskim Centrum Hipoterapii, udział w programach: „Koń, który leczy” – terapie z dziećmi i młodzieżą metodą EEG Biofeedback.

Informacje i zapisy w sekretariacie: tel. 505-594-901


Placówka Gabinetu Pomocy Pedagogicznej i Arteterapii w Ostrowie Wielkopolskim
&
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICOR” w Ostrowie Wielkopolskim

Warsztat metodyczno – terapeutyczny:
Twórczość, trening , zabawa – czyli praktyczne metody wspomagania rozwoju dziecka.

Termin : 4 lutego 2012r. (sobota godz. 12.00 – 17.00)

Warsztat jest zbiorem ciekawych, praktycznych rozwiązań (metod pracy indywidualnej i grupowej), pomocnych w codziennej pracy nauczyciela, pedagoga, terapeuty.

Program:

 • Rola doświadczenia zmysłowego i twórczości plastycznej w realizacji celów edukacyjnych, rozwijaniu kreatywnego myślenia i wspomaganiu rozwoju ucznia/ podopiecznego.
 • Nauka poprzez zabawę – prezentacja metod i technik wspomagania rozwoju funkcjonowania poznawczego dzieci.
 • Wizualizacja, relaksacja i synchronizacja jako metody rozwoju osobowości i pokonywania trudności.

Warsztat metodyczno – terapeutyczny dla:

 • nauczycieli,
 • pedagogów szkolnych,
 • psychologów,
 • terapeutów,
 • studentów.
O trenerze :

Anna Kamyszek

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, arteterapii i wspomagania rozwoju dzieci i dorosłych. W pracy trenerskiej łączy wiedzę zdobytą w trakcie studiów pedagogicznych i psychologicznych (na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) z kreatywnością artystki i zaangażowaniem bizneswoman. Pracuje w oparciu o Metodologię SET. Zawodowo interesuje się psychoterapią poznawczo-behawioralną, seksuologią, psychoonkologią, oraz rozwojem kompetencji trenerskich i coauchingowych; prywatnie: fotografią, podróżami i „dobrym filmem”.

Informacje i zapisy w sekretariacie: tel. 505-594-901