DIAGNOZ – MED – EDUKACJA Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 28 (budynek NZOZ Medicor obok Rossmana)

serdecznie zaprasza:

w dniu 24 marca 2013r. ( niedziela w godz. 10.00-15.00 )
rady pedagogiczne, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, studentów

„Pomoc psychologiczno – pedagogiczna wobec dzieci, młodzieży z zastosowaniem nowoczesnych technik terapii w procesie edukacji”

Program:

 • Rozpoznawanie niepowodzeń szkolnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się
 • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości uczniów oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
 • Tworzenie programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • Metody oraz formy pracy z uczniami
 • Sposób prowadzenia dialogu z rodzicem

Prowadzące warsztaty :

 • mgr Marika Wolniak – Maciejewska
 • psycholog kliniczny, dogoterapeutka oraz psychoterapeuta systemowy
 • w trakcie szkolenia w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, który kończy się uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego. WTTS posiada atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami integrującymi osoby pracujące terapeutycznie w konwencji systemowej. Od 2004 roku WTTS związane jest Umową o współpracy z niemieckim Towarzystwem Systemowym. Obecnie bierze czynny udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.
 • Ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku psychologia oraz studia podyplomowe – psychologia śledcza. Swoją pracę superwizuje w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.
 • Weronika Wolniak
 • pedagog, terapeuta, logopeda
 • Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, kierunek Pedagogika „Opiekuńczo-wychowawcza”.
 • Logopeda – ukończyła Studia Podyplomowe w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Menedżerskiej. Obecnie realizuje studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu na kierunku Pedagogika – edukacja przedszkolna.
 • Odbyła szkolenia w zakresie : seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną; metody badania zagrożenia dysleksją; wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy; podstawowych metod pracy z dogoterapii; ukończenie kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej; wczesna interwencja i terapia logopedyczna u dzieci do 1 roku życia; nowoczesne terapie w leczeniu autyzmu i ZA.

KOSZT UCZESTNICTWA :
95 zł od osoby płatne przelewem na rachunek bankowy
BS RASZKÓW O/ OSTRÓW WLKP. 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343

Placówka zapewnia serwis kawowy.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające aktywny udział w warsztatach.
Odbiór rachunków przez uczestników placówek nastąpi w dniu warsztatów.

Termin zgłoszeń : do 20 marca 2013 r.
Wypełnione FORMULARZE UCZESTNICTWA PROSIMY PRZESYŁAĆ FAXEM tel. 62-592-81-08 Indywidualne zgłoszenia tel. 505-594-901.