DIAGNOZ – MED – EDUKACJA Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 28

serdecznie zaprasza:
w dniu 24 września 2014 r. ( środa w godz. 15.00-19.00 ) -5h dydaktycznych

 • nauczycieli
 • wychowawców
 • pedagogów szkolnych

NA WARSZTAT PRAKTYCZNEGO DZIAŁANIA:

„Psychologiczne wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami trudnymi wychowawczo”

Prowadzący warsztaty:

mgr Adam Urbaniak

 • Trener, pedagog, terapeuta, wykładowca.
 • Specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, posiadający certyfikat w zakresie psychologii klinicznej.
 • Autor publikacji w zakresie edukacji, procesu terapeutycznego realizowanego wobec dzieci, młodzieży; realizacji zadań w zakresie rehabilitacji kompleksowej.
 • Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Ukończył Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu we współpracy z Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Humanistyczno – Menedżerską Millenium w Gnieźnie.
 • Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, specjalistycznych warsztatów i szkoleń. Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Współpracuje m.in. z Instytutem Wolnej Myśli w Gdańsku, Fundacją Republika Kobiet w Mińsku Mazowieckim

Koszt warsztatów : 99 zł od osoby
płatne przelewem na rachunek bankowy do dnia 23.09.2014 r. po telefonicznym potwierdzeniu zakwalifikowania na szkolenie
BS RASZKÓW O/OSTRÓW WLKP. 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343

Placówka zapewnia serwis kawowy i słodycze

Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie – tel. 505-594-901
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać faxem pod nr 62-592-81-08

Pobierz formularz

DIAGNOZ – MED – EDUKACJA Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 28

serdecznie zaprasza:
w dniu 25 września 2014r. ( czwartek w godz. 16.00-20.00 ) -5h dydaktycznych

NA WARSZTAT PRAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI:

„ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ. KONCEPCJE W PRACY Z UCZNIAMI PROBLEMATYCZNYMI NA POZIOMIE SZKOŁY GIMNAZJALNEJ”

Prowadząca warsztaty:

mgr BEATA SZURMIŃSKA

 • pedagog, socjoterapeuta, specjalista w zakresie resocjalizacji.
 • Posiada doświadczenie w zakresie procesu nauczania na różnorodnych poziomach edukacyjnych.
 • Obecnie w trakcie zdobywania uprawnień w zakresie psychoterapii rodzin.
 • Szefowa grup terapeutycznych organizowanych przez Caritas Diecezji Kaliskiej.

Koszt warsztatów : 99 zł od osoby
płatne przelewem na rachunek bankowy do dnia 24.09.2014r. po telefonicznym potwierdzeniu zakwalifikowania na szkolenie
BS RASZKÓW O/OSTRÓW WLKP. 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343

Placówka zapewnia serwis kawowy i słodycze

Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie – tel. 505-594-901
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać faxem pod nr 62-592-81-08

Pobierz formularz

 

DIAGNOZ – MED – EDUKACJA Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 28

serdecznie zaprasza:
w dniu 30 września 2014r. ( wtorek w godz. 15.00-19.00 ) -5h dydaktycznych

NA PRAKTYCZNĄ DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATOWĄ:

„Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne nauczycieli w teorii i praktycznym zastosowaniu – dzieci na etapie kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego”

Prowadzący warsztaty:

mgr Adam Urbaniak

 • Trener, pedagog, terapeuta, wykładowca.
 • Specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, posiadający certyfikat w zakresie psychologii klinicznej.
 • Autor publikacji w zakresie edukacji, procesu terapeutycznego realizowanego wobec dzieci, młodzieży; realizacji zadań w zakresie rehabilitacji kompleksowej.
 • Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Ukończył Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu we współpracy z Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Humanistyczno – Menedżerską Millenium w Gnieźnie.
 • Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, specjalistycznych warsztatów i szkoleń. Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Współpracuje m.in. z Instytutem Wolnej Myśli w Gdańsku, Fundacją Republika Kobiet w Mińsku Mazowieckim

Koszt warsztatów : 99 zł od osoby
płatne przelewem na rachunek bankowy do dnia 29.09.2014r. po telefonicznym potwierdzeniu zakwalifikowania na szkolenie
BS RASZKÓW O/OSTRÓW WLKP. 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343

Placówka zapewnia serwis kawowy i słodycze

Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie – tel. 505-594-901
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać faxem pod nr 62-592-81-08

Pobierz formularz