Placówka Gabinetu Pomocy Pedagogicznej I Arteterapii w Ostrowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza w dniu 31 maja 2012r. (czwartek w godz. 15.30 – 20.00)

 • logopedów
 • nauczycieli
 • pedagogów szkolnych
 • pedagogów – terapeutów
 • psychologów
 • wychowawców
 • studentów kierunków w zakresie edukacji, terapii, wspomagania rozwoju itp.

Warsztat praktycznego działania
„Edukacja i terapia neurobiologiczna”

Metoda wspierająca kadry w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Cele: aktywizacja dzieci/uczniów w toku zajęć, poprawa koncentracji, wzrost kreatywności uczniów, innowacje pedagogiczno – psychologiczne dla nauczycieli.

Prowadząca warsztaty: mgr Alina Bolach

 • logopeda, pedagog, socjoterapeuta, pedagog rewalidacyjny,
 • członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego;
 • Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej – Uniwersytet Jagielloński;
 • Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Koszt warsztatów: 95 zł od osoby płatne przelewem na rachunek bankowy do dnia 05 czerwca 2012r.

BS RASZKÓW O/OSTRÓW WLKP.
45 8430 0009 0020 1289 0196 0343

Placówka zapewnia serwis kawowy i słodycze.

 • Termin zgłoszeń : 28 maja br.
 • Termin wpłaty : 05 czerwca br.

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat – tel. 505-594-901

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.