Placówka GABINETU POMOCY PEDAGOGICZNEJ I ARTETERAPII w Ostrowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza:

w dniu 30 września 2012r. ( niedziela w godz. 10.00-15.00 )

 • nauczycieli
 • pedagogów szkolnych
 • pedagogów – terapeutów
 • psychologów
 • reedukatorów
 • logopedów
 • wychowawców

Warsztat  działalności praktycznej:

„Diagnoza i terapia pedagogiczna wobec dzieci i młodzieży”

W programie:

 • Indywidualna i grupowa praca uczestników z prezentowanymi pomocami dydaktycznymi;
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna w praktyce (omawianie przypadków indywidualnych uczniów na przykładach – sytuacje problemowe)
 • Przezwyciężanie trudności w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, lateralizacji.
 • Terapia trudności szkolnych (od poziomu wychowania przedszkolnego do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej); Wybrane testy pedagogiczne.
 • Ćwiczenia w czytaniu, pisaniu, liczeniu, wypowiadaniu. Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych. Stymulacja rozwoju umysłowego. Cele, zasady terapii pedagogicznej.

Prowadząca warsztaty:

mgr Marta Rowińska – Pietrakowska

 • pedagog – terapeuta, logopeda;
 • pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej gdzie zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, logopedyczną, oraz prowadzi terapię metodą EEG Biofeedback.
 • Uczestniczy w szkoleniach dotyczących m.in. : ryzyka dysleksji rozwojowej, dysleksji rozwojowej, dojrzałości szkolnej, tematyki logopedycznej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego;
 • Posiada certyfikat zawodowy logopedy Polskiego Związku Logopedów

Koszt warsztatów: 99 zł od osoby płatne przelewem na rachunek bankowy do dnia 28 września 2012r.

BS RASZKÓW O/OSTRÓW WLKP.
45 8430 0009 0020 1289 0196 0343

Placówka zapewnia serwis kawowy i słodycze.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.

Termin zgłoszeń : do 25 września 2012 r.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat –  tel. 505-594-901