Andrzejak-Szymańska Renata mgr psych. psycholog Email
Aouil Bassam prof. Ph. D. psycholog Email
Berndt Justyna mgr psych. psycholog Email
Bielan Zbigniew dr. n. biol. psycholog, seksuolog społeczny Email
Bury Przemysław dr. n. hum. psycholog, seksuolog społeczny Email
Cisowska Małgorzata mgr psych. psycholog Email
Cyran Andrzej mgr filoz. filozof, terapeuta przemocy i uzależnień Email
Cyrych Patrycja mgr psych. psycholog, referent w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Email
Dulko Stanisław dr n. med. lekarz psychiatra, seksuolog kliniczny Email
Dunajska Magdalena mgr psych. psycholog Email
Florkowski Robert mgr rehabil. ruchowej; mgr psych. fizjoterapeuta i psycholog kliniczny Email
Fronczek Maria Magdalena mgr ped. pedagog, muzykoterapeuta Email
Fronczek Zbigniew Antoni lek. med. lekarz specjalista ginekologii i położnictwa, seksuolog kliniczny Email
Gapik Nina mgr psych. psycholog, logopeda Email
Głowacka M. Danuta prof. dr hab. n. hum. pielęgniarka, pedagog Email
Głuchowska Aneta mgr psych. psycholog Email
Głuszek Jerzy prof. dr. hab. n. med. lekarz specjalista chorób wewnętrznych i angiologii Email
Grabińska Beata mgr psych. psycholog, psychoterapeuta Email
Gruszczyńska Danuta mgr ped. nauczyciel, oligofrenopedagog Email
Gruszka Magdalena mgr ped. pedagog, psychoterapeuta, doradca zawodowy i personalny, coach Email
Gutkowska Karolina mgr psych. psycholog, doradca zawodowy Email
Gwincińska Joanna mgr psych. psycholog Email
Harwas – Napierała Barbara prof. dr hab. n. hum. psycholog Email
Henzel – Korzeniowska Alina mgr psych. psycholog kliniczny, psychoanalityk Email
Hermann Mikołaj dr prawa prawnik Email
Imieliński Christian dr n. med., Ph. D. lekarz psychiatra, seksuolog kliniczny Email
Izdebski Zbigniew prof. dr hab. n. hum pedagog, seksuolog kliniczny, doradca rodzinny Email
Janiszewska Sylwia mgr psych. psycholog Email
Janowska Janina dr n. hum. pedagog, terapia metodą PCA, coaching Email
Jańczak – Zdzichowska Anna mgr ped.; mgr resocj. pedagog, psychoterapeuta systemowy, doradca rodziny, mediator Email
Daria Jorg mgr psych. magister psychologii, terapeuta par, magister kognitywistyki Email
Kalczyńska-Wrzeszcz Ewelina mgr psychologii psycholog, specjalista terapii uzależnień Email
Kaźmierczak Iwona Jolanta mgr rehab. ruchowej izjoterapeuta – pedagog, specj. neurologii dziecięcej Email
Kaźmierska Agnieszka mgr nauczyciel, pedagog Email
Kociałkowska Zofia Elżbieta mgr filoz. filozof, stewardessa Email
Kocjan Kinga mgr ped. psychoterapeuta Email
Kolecki Krzysztof dr. n. hum. psycholog, seksuolog społeczny Email
Komorowski Andrzej mgr profil. społ. i resocj. doradca rodzinny, seksuolog kliniczny Email
Konarkowska Katarzyna mgr ped. oligofrenopedagog Email
Kontek Marian prof. dr hab. n. med. lekarz, specjalista chorób wewnętrznych Email
Korczyńska Ewa mgr psych. psycholog Email
Kosmala-Anderson Joanna dr. n. hum. psycholog Email
Kowtun – Łagowska Joanna lek. med. lekarz Email
Krawczyk Kamila lek. med. lekarz Email
Kruszewski Tomasz prof. nadzw. WSB w Toruniu, dr hab. nauk hum. nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, mediator sądowy Email
Kucza Maria mgr ped. pedagog, edukator europejski Email
Kudła Maciej mgr ped. pedagog Email
Kulpiński Marcin mgr psych. psycholog Email
Kuśmierska Jadwiga mgr psych. psycholog Email
Kwiatkowski Bogusław mgr ped. pedagog Email
Lesińska Katarzyna Maria mgr ped. doradca społeczny, terapeuta pedagogiczny Email
Lubik Magdalena Stefania lic. psych. psychoterapeuta Email
Łapińska Ewa mgr piel. psychoterapeuta, trener szkoleniowiec Email
Łuczak Iwona Teresa mgr piel. pielęgniarka, nauczyciel dyplomowany Email
Łuczak Jacek prof. dr. hab. n. med. lekarz anestezjolog Email
Machaj Anita dr n. hum. psycholog, filozof Email
Makulska-Gertruda Ewelina mgr psych. psycholog kliniczny Email
Michałowski Michał lek. med. lekarz psychiatra Email
Nawrocki Robert Tomasz mgr ped. pedagog, resocjalizator Email
Niszczak Julita mgr ped. pedagog Email
Nowacka Violetta mgr psych. psycholog, edukator seksualny, trener biznesu Email
Nowak Karolina mgr psych. pedagog-terapeuta, socjoterapeuta, oligofrenopedagog Email
Oleksiak Małgorzata mgr psych. terapeuta, pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel Email
Paczuska – Jałowińska Bożena Grażyna mgr psych., mgr ped. psycholog Email
Pakulska Katarzyna mgr psych. psycholog kliniczny Email
Pawłowska Małgorzata mgr psych. psycholog kliniczny Email
Piekarska Agnieszka mgr psych. psycholog kliniczny Email
Piekarska Jolanta mgr filologii rosyjskiej oligofrenopedagog Email
Pietrzak Olga Barbara mgr Trener Mentalny, Coach, Mentor Email
Popkiewicz-Ciesielska Maria dr. n. hum. psycholog kliniczny Email
Raczyńska Renata psychoterapeuta
Rękoś Alina mgr psych. psycholog kliniczny Email
Rogiewicz Maria dr n. przyrod. psycholog – psychoterapeuta Email
Rosada Magdalena mgr psych. psycholog, logopeda Email
Roszkowiak Justyna mgr ped. pedagog Email
Rząsa Magdalena Barbara mgr psych. psycholog Email
Siatka Ewa Anna mgr psych. psycholog Email
Sideris Elżbieta Mariola mgr psych. psycholog kliniczny i sportu, doradca personalny Email
Siedlecki Marcin mgr psych. psycholog, pedagog Email
Skora Izabela mgr psych. psycholog Email
Stachowiak-Andrysiak Monika mgr psych. psycholog kliniczny, psychoterapeuta, socjolog Email
Stankowska Izabela Zofia mgr ped. pedagog zdrowia Email
Styńska Aneta Ewa mgr psych. psycholog Email
Suprynowicz Małgorzata mgr psych. psycholog Email
Szczerba Hanna lek. med. internista, specjalista medycyny rodzinnej Email
Szczerba Kazimierz dr. n. hum. specjalista II st. psychologii klinicznej, seksuolog kliniczny Email
Szymańska – Anielak Grażyna mgr psych. psycholog kliniczny, psychoterapeuta uzależnień Email
Świderska Kinga mgr ped. pedagog specjalny, terapeuta Biofeedback, oligofrenopedagog Email
Tomasz Kuta mgr ped. resocjalizacyjnej pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy Email
Tracz Marek Jan mgr ped. pedagog, edukator seksualny Email
Trzcińska Monika mgr psych. psycholog Email
Urbaniak Adam Dominik mgr ped. i arteterapii terapeuta zajęciowy Email
Węgłowska Anna mgr psych. psycholog Email
Widera-Wysoczańska Agnieszka dr n. hum. psycholog, psychoterapeuta Email
Więczaszek Agnieszka mgr psych. psycholog interwencji kryzysowej Email
Wichnowska Olimpia mgr ped. pedagog resocjalizacyjny, logopeda, coach Email
Więznowska- Mączyńska Kinga lek. med. lekarz ginekolog Email
Więznowski Jerzy Stanisław lek. med. lekarz psychiatra, seksuolog kliniczny Email
Wojas Grzegorz mgr psych. psycholog Email
Wojtczak Dorota mgr filologii polskiej pedagog Email
Wójtowicz Anna mgr terapeuta behawioralny, pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel Email
Woźniak Aleksander mgr teol. nauczyciel Email
Wójciak Rafał Wojciech mgr psych, dr n. roln. psycholog Email
Wyżykowska Jolanta mgr psych psycholog Email
Załustowicz Aleksandra mgr ped. specj. pedagog specjalny Email
Zdrojewicz Zygmunt prof. dr hab. n. med. lekarz internista, endokrynolog, seksuolog kliniczny Email
Żytyńska-Chwast Elżbieta mgr ped., mgr ped. specj. pedagog resocjalizacyjny, psychoterapeuta, psycholog Email