Wydarzenie jest wyjątkową okazją do kontaktu z pięcioma spośród najwybitniejszych współczesnych psychoterapeutów.

Są to: prof. Leslie Greenberg (York University w Toronto), dr  Kenneth Frank (Columbia Medical School), prof. Stanley Messer (Rutgers University Graduate School of Applied and Professional Psychology), prof. George Silberschatz (University of California w San Francisco), dr Martha Stark (Harward oraz Boston Psychoanalytic Institute). Przedstawią oni nie tylko swój sposób myślenia, ale również zaprezentują własną praktykę w formie warsztatowej. Uczestnicy będą mogli być aktywnymi świadkami dialogu różnych podejść i praktyk psychoterapeutycznych oraz doświadczyć twórczego wpływu, który może rodzić się na styku odmiennych koncepcji.

Organizacja konferencji umożliwia każdemu wzięcie udziału we wszystkich wykładach, panelach i warsztatach, ponieważ ich terminy się nie pokrywają.

Mamy nadzieję, ze proponowane prze nas wydarzenie będzie miało ożywiający i inspirujący oddźwięk w Państwa codziennej praktyce zawodowej.

Całość konferencji będzie tłumaczona na język polski.

Do 31 marca obowiązuje zniżkowa opłata konferencyjna.

Ponadto w tym okresie osoby pracujące (na pełny etat) w państwowej służbie zdrowia lub placówkach oświatowych mogą uzyskać dodatkową zniżkę w wysokości 35%.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie i na stronie www.conference2014.psip.org.pl

Kontakt telefoniczny: 733 483 655; e-mail: conference2014@psip.org.pl

PRELEGENCI

Leslie Greenberg Profesor University of British Columbia, współtwórca koncepcji terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT). Zajmuje się jej rozwojem, badaniem oraz prowadzeniem szkoleń. Założyciel Emotion Focused Therapy Clinic w Nowym Jorku. Autor ponad stu artykułów i wielu książek, współautor wydanej w Polsce publikacji „Psychoterapia skoncentrowana na emocjach. Wprowadzenie.” Podczas konferencji PSIP wystąpi z prelekcją na temat: The transforming power of affect/ Transformująca potęga afektu.

Martha Stark mieszka w Stanach Zjednoczonych. Ukończyła Harwardzki Uniwersytet Medyczny (Harvard Medical School) i Bostoński Instytut Psychoanalityczny (Boston Psychoanalytic Institute). Jest lekarzem psychiatrą i psychoanalitykiem. Prowadzi prywatną praktykę w Newton Centre w stanie Massachusetts. Należy do kadry Bostońskiego Instytutu Psychoanalitycznego i Instytutu Psychoanalizy w Massachusetts (Massachusetts Institute for Psychoanalysis). Wykłada psychiatrię na Harwardzkim Uniwersytecie Medycznym, uczy w Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Massachusetts (Massachusetts Mental Health Center) oraz w Ośrodku Studiów Psychoanalitycznych (Center for Psychoanalytic Studies) przy Massachusetts General Hospital.

Kenneth Frank mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest psychologiem, psychoterapeutą i psychoanalitykiem, łączącym obszerną praktykę kliniczną z karierą akademicką i aktywnością w organizacjach profesjonalnych.
Praktykę kliniczną ogniskuje wokół integracji psychoterapii, czerpiąc z wielu podejść. Poza wykorzystaniem psychoanalizy do rozumienia głębszych motywacji, Kenneth Frank sięga po techniki terapii poznawczo-behawioralnej. Stosuje terapię ogniskującą(focusing therapy), a także metodę leczenia za pomocą ruchu gałek ocznych EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
Jest współzałożycielem, przewodniczącym zarządu i członkiem rady Narodowego Instytutu Psychoterapii (The National Institute for the Psychotherapies). Celem jego wysiłków jest popularyzjacja psychoterapii i idei stałego doskonalenia zawodowego praktyków. Przez wiele lat był członkiem kadry Columbia Medical School. Zasiada w radzie The Steven Mitchell Center for Relational Studies i Center for Psychotherapy and Psychoanalysis w New Jersey.

Stanley Messer Dziekan Rutgers School of Applied Psychology. Zajmuje się zastosowaniem teorii i badań psychodynamicznych w krótkich i integracyjnych terapiach oraz debatą na temat praktyk opartych na badaniach naukowych. Jest autorem książki: Models of Brief Psychodynamic Therapy: A Comparative Approach and Essential Psychotherapies: Theory and Practice (Modele krótkich terapii psychodynamicznych. Porównanie i główne kierunki. Teoria i Praktyka). Jego wystąpienie w czasie konferencji będzie dotyczyć krótkoterminowej psychoterapii integracyjnej.

George Silberschatz Profesor University of California San Francisco School of Medicine, jest uznanym na świecie badaczem psychoterapii. Ma na swoim koncie ponad 300 prezentacji i warsztatów na całym świecie oraz ponad sześćdziesiąt publikacji naukowych. Przedstawi nam teorię kontroli i panowania Weissa i Simpsona będącą integracyjną psychodynamiczną teorią, która obejmuje rozwój psychopatologii oraz działanie psychoterapii.

Program Konferencji 6-8.VI 2014.