DIAGNOZ – MED – EDUKACJA Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 28 (budynek NZOZ Medicor obok Rossmana)

serdecznie zaprasza:

w dniu 23 marca 2013r. ( sobota w godz. 10.00-15.00 ) rady pedagogiczne, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, studentów

„Pomoc uczniowi ze stwierdzoną dysleksją rozwojową oraz trudnościami w czytaniu i pisaniu wśród uczniów szkoły podstawowej”

Program:

 1. Dysleksja rozwojowa, ryzyko dysleksji.
 2. Rodzaje i przyczyny trudności w uczeniu się:
  • trudności w czytaniu,
  • trudności w pisaniu,
  • trudności w motoryce.
 3. Przezwyciężanie trudności w zakresie czytania, pisania.
 4. Stymulowanie rozwoju umysłowego.
 5. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych.
 6. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu- forma warsztatowa praca w grupach.
 7. Uzyskanie wiedzy o uczniu z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno a pedagogicznej- forma warsztatowa praca w grupach.

mgr Marta Rowińska – Pietrakowska

 • pedagog – terapeuta, logopeda;
 • pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej gdzie zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, logopedyczną, oraz prowadzi terapię metodą EEG Biofeedback.
 • Uczestniczy w szkoleniach dotyczących m.in. : ryzyka dysleksji rozwojowej, dysleksji rozwojowej, dojrzałości szkolnej, tematyki logopedycznej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego;
 • Posiada certyfikat zawodowy logopedy Polskiego Związku Logopedów

KOSZT UCZESTNICTWA :

 • 95 zł od osoby płatne przelewem na rachunek bankowy BS RASZKÓW O/ OSTRÓW WLKP. 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343

Placówka zapewnia serwis kawowy.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające aktywny udział w warsztatach.
Odbiór rachunków przez uczestników placówek nastąpi w dniu warsztatów.

Termin zgłoszeń : do 20 marca 2013 r.
Wypełnione poniżej FORMULARZE UCZESTNICTWA PROSIMY PRZESYŁAĆ FAXEM tel. 62-592-81-08 .
Indywidualne zgłoszenia tel. 505-594-901.