Aktualności

International Conference on Movement and Nutrition in Health and Disease in Regensburg, Germany, June 12-14, 2015

Call for Abstracts

We would be grateful if you would forward this email to colleagues and students who may be interested in this conference. A Conference Poster is attached.

Dear Colleagues and Friends,

We are pleased to invite you to join us for the International Conference on Movement and Nutrition in Health and Disease, scheduled for June 12-14, 2015 in Regensburg.

Movement and nutrition, i.e. a healthy diet and physical exercise, play a pivotal role in aging and the prevention of major chronic diseases. Our Conference will cover a wide range of topics appealing to the interests of clinicians, researchers, practitioners and experts from industry. It will provide you with ample opportunity to share and exchange knowledge and experience in regard to the contribution of diet, nutrition, physical exercise and sport to a healthy lifestyle, unimpaired aging, and the prevention and management of chronic diseases. czytaj dalej

poniedziałek, 2 Luty 2015

Nowy członek PTT

Pani mgr Karolina Nowak jest nowym członkiem PTT. Serdecznie witamy w naszym gronie i życzymy owocnej współpracy.

W imieniu Zarządu PTT
Bassam Aouil – Prezes Zarządu Głównego

Miło mi poinformować, że Komisja Rekomendacyjna ds. Certyfikatów PTT pozytywnie zarekomendowała wniosków Pani mgr Martyny Piątkowskiej i mgr Małgorzaty pawłowskiej o nadanie Certyfikatu Doradcy Online.

w imieniu członków PTT
prof. Bassam Aouil – Prezes Zarządu Głównego

poniedziałek, 22 Wrzesień 2014

Zaproszenie na warsztat metodyczny

DIAGNOZ – MED – EDUKACJA Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 28

serdecznie zaprasza:
w dniu 24 września 2014 r. ( środa w godz. 15.00-19.00 ) -5h dydaktycznych

 • nauczycieli
 • wychowawców
 • pedagogów szkolnych

NA WARSZTAT PRAKTYCZNEGO DZIAŁANIA:

„Psychologiczne wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami trudnymi wychowawczo”

Prowadzący warsztaty:

mgr Adam Urbaniak

 • Trener, pedagog, terapeuta, wykładowca.
 • Specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, posiadający certyfikat w zakresie psychologii klinicznej.
 • Autor publikacji w zakresie edukacji, procesu terapeutycznego realizowanego wobec dzieci, młodzieży; realizacji zadań w zakresie rehabilitacji kompleksowej.
 • Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Ukończył Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu we współpracy z Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Humanistyczno – Menedżerską Millenium w Gnieźnie.
 • Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, specjalistycznych warsztatów i szkoleń. Członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Współpracuje m.in. z Instytutem Wolnej Myśli w Gdańsku, Fundacją Republika Kobiet w Mińsku Mazowieckim

Koszt warsztatów : 99 zł od osoby
płatne przelewem na rachunek bankowy do dnia 23.09.2014 r. po telefonicznym potwierdzeniu zakwalifikowania na szkolenie
BS RASZKÓW O/OSTRÓW WLKP. 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343

Placówka zapewnia serwis kawowy i słodycze

Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie – tel. 505-594-901
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać faxem pod nr 62-592-81-08

Pobierz formularz

czytaj dalej

Drodzy Koledzy,
Pragnę przedstawić moją opinię i stanowisko wobec Ustawy o zawodzie psychologa i samorządu zawodowego psychologów, w nawiązaniu do pisma koordynatora Zespołu ds. Programowania Prac Rządu RP Pana Jacka Cichockiego z dnia 18 marca 2014 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zachęcam do zapoznania się z następnymi moimi uwagami oraz do ewentualnej dyskusji lub innych propozycji.

Proszę wysyłać wasze opinie na adres info@ptt-terapia.pl do 29 maja 20014 r. ze względu na konieczność wysyłania stanowisko PTT do końca maja.

Z wyrazami szacunku Prezes ZG PTT

Pobierz stanowisko

czwartek, 15 Maj 2014

Nowa regulacja zawodu psychologa

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektora Marka Waleśkiewicza pragnę przekazać, że na spotkaniu, które miało miejsce 24 kwietnia 2014 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, omówiony został bieżący etap prac nad nową regulacją zawodu psychologa.

MPiPS opracował test regulacyjny ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz złożył wniosek o wpisanie nowej regulacji do Wykazu Prac Legislacyjnych i Pozalegislacyjnych Rządu. Na posiedzeniu Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu w dniu 22 maja 2013 r., zadecydowano o konieczności przygotowania Białej Księgi do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, opracowanej na etapie przedlegislacyjnym na podstawie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.

Dnia 17 lutego 2014 r., Biała Księga – przygotowana zgodnie z wytycznymi – została przedłożona Zespołowi. Jednakże dnia 18 marca 2014 r. do MPiPS przesłane zostało pismo p. Adama Jasera Wiceprzewodniczącego i Koordynatora Zespołu z prośbą o uzupełnienie Białej Księgi o informacje, które zdaniem Zespołu są niezbędne do podjęcia decyzji co do prowadzenia dalszych prac nad nową regulacją zawodu psychologa. Zgodnie z poleceniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Departament przystąpił do realizacji tych zaleceń zawierających trzynastopunktową listę zadań.

Dnia 17 kwietnia 2014 r. wystąpiono do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o stanowisko dotyczące regulacji zawodu psychologa w szczególności w kontekście odpowiedzi respondentów ankiet wskazujących na uregulowanie tej kwestii przez resort zdrowia oraz w kontekście ewentualnego uregulowania także zawodu psychoterapeuty.

Przygotowane zostało wystąpienie do wybranych przedstawicielstw krajów unijnych z prośbą o przekazanie informacji dotyczących zasad wykonywania w nich zawodu psychologa.

Rozpoczęte zostaną konsultacje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem doprecyzowania, czy ustawa będzie dotyczyć także zmian związanych z kształceniem psychologów (m. in. w kontekście postulatów zgłaszanych w ankietach).

Zaproponowano włączenie się środowiska psychologów w prowadzone prace, szczególnie w zakresie realizacji punktów: piątego i siódmego pisma z dnia 18 marca 2014 r. W związku z tym zwracam się z prośbą o:

 1. przedstawienie na piśmie przez poszczególne środowiska (w tym towarzystwa, których działalność statutowa dotyczy zawodu psychologa) opinii dotyczących planowanego uregulowania zawodu psychologa;
 2. przedstawienie podziału (klasyfikacji) psychologów na różne specjalizacje.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji do dnia 31 maja 2014 r.
W pozostałych punktach MPiPS przygotowuje informacje we własnym zakresie.

Jeżeli jednak posiadają Państwo informacje odnoszące się do pozostałych zadań, w szczególności zawierające porównanie międzynarodowych doświadczeń w obszarze regulacji zawodu psychologa – pod kątem stopnia regulacji, zakresu podmiotowego regulacji zawodów psychologa, liczby absolwentów na kierunku psychologia/wykonujących zawód psychologa, programu kształcenia psychologów struktury i funkcjonowania samorządu zawodowego, a także ewentualnych badań dotyczących wpływu uregulowania zawodu i programu kształcenia na poprawę jakości usług świadczonych przez psychologów i bezpieczeństwa pacjentów, również prosimy o ich przekazanie. Pozwolą one na opracowanie wyczerpującej odpowiedzi na kwestie wskazane w piśmie z dnia 18 marca 2014 r.

Jednocześnie wykonując ustalenia zapadłe na spotkaniu dnia 24 kwietnia 2014 r., przesyłam w załączeniu:

 1. Białą Księgę do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
 2. Pismo Sekretarza Stanu Wiceprzewodniczącego Zespołu do spraw Programowania prac Rządu z dnia 18 marca 2014 r.;
 3. Założenia do opracowywanej w 2010 r. ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Ponadto pragnę przekazać, że kolejne spotkanie planowane jest przez Ministerstwo na czerwiec br. Informację o jego dacie otrzymają Państwo z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Z poważaniem,
Anna Świątek-Kolera
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. 22 661 16 37

Strona 7 z 14« pierwsza...5678910...Ostatnia »